bareo: huangshan
 
about bareo
news & events
art of design
decor guide
the gallery
living young
talk to editor
links

I-service

back issue

 

 

 

          บาริโอกับระบบการผลิตรูปแบบการผลิตที่ผ่านการศึกษา
สำหรับระบบการผลิตของบริษัท บาริโอ จำกัดของเรา เราได้นำศึกษาระบบ การผลิตทั้งหมด อย่างถี่ถ้วนและ นำมาทดลองผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนในที่สุดเราได้ข้อสรุป ในการเลือกใช้วิธีผลิตตาม ความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า ดังต่อไปนี้


          1. ระบบการผลิตแบบไม้อัดบนโครงไม้เนื้อแข็ง เราจะใช้การผลิตแบบนี้ ในกรณีที่พื้นที่ ที่ทำการตกแต่งยังไม่มีผู้ใช้งาน หรือยังเป็นที่โล่งอยู่ และลูกค้าต้องการงานที่รวดเร็ว แข็งแรง โดย เราจะเลือกใช้ไม้อัดคุณภาพดี ทั้งในและต่างประเทศ มาปิดบนโครงไม้ตะแบกซึ่งมีความแข็งแรงมากที่สุด ในโครงไม้ด้วยกัน และปลวก แมลงไม่กินรวมทั้งอุปกรณ์ของ Grass ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ ดีที่สุดในยุโรป และรับประกันอุปกรณ์นานถึง 20 ปี นอกจากนี้ เรายังมีช่างฝีมือดี เต็มเปี่ยมไปด้วยประสพการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปีเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงที่ลูกค้าของเราให้การยอมรับเสมอมา ราคาของเฟอร์นิเจอร์ที่ผ่านการผลิตด้วยระบบนี้ จะมีราคาใกล้เคียงกับราคา ของผู้รับเหมาทั่วไปในท้องตลาด แต่ด้วยคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้ ทำให้เรากล้ารับประกันผลงานการผลิตถึง 1 ปี และอุปกรณ์ของ Grass นาน 20 ปี (อุปกรณ์อื่นๆ จะมีการระบุการรับประกันแยกให้ทุกรายการ)


          2. ระบบการผลิตแบบ Knock down เราจะเลือกใช้ ระบบการผลิตแบบนี้ เพื่อลดปัญหา เรื่องฝุ่นไม้และกลิ่นสีที่จะมีผลกระทบต่อลูกค้าในหน่วยงาน โดยมากระบบแบบนี้ จะเหมาะกับหน่วย งานที่มีลูกค้าอยู่แล้ว หรือใช้งานแล้ว โดยทั่วไป เราจะเลือกใช้วัสดุประเภทไม้อัด หรือ Veneer บนไม้ Block Board (Veneer on Solid) หรือ MDF Board (Veneer on MDF) ซึ่งมีการป้องกันโดยรอบ ทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง และอายุการใช้งานนานมาก ราคาของเฟอร์นิเจอร์ ที่มีการผลิตแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์แบบแรกประมาณ 10-15% เนื่องจากวัสดุที่เลือกใช้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพ สูงกว่าและมีการผลิตที่ซับซ้อนกว่า รวมทั้งจะต้องมี การถอดแบบออกเป็นชิ้นงานย่อยๆเพื่อให้สามารถ ถอดและประกอบได้โดยง่าย ทั้งนี้ ข้อดีอีกประการหนึ่งของระบบนี้ คือเราสามารถเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ ไปติดตั้งยังที่ใหม่ที่มีขนาดเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันได้ โดยแทบไม่มีการเสียหายเลย ซึ่งทำให้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้ เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับลูกค้าเราไปตราบนานเท่านาน


 

 
   
 Mass Customization Production (MCP)

          แม้ว่าเราจะได้ศึกษาและสร้างวิธีการผลิตตามแบบฉบับของเราเองแล้ว เรายังได้คิดค้นระบบ การผลิตแบบ Mass Customization Production (MCP-ระบบการผลิตในปริมาณมาก แต่สามารถสร้างรูปแบบเฉพาะ สำหรับลูกค้าแต่ละราย) โดยใช้ชิ้นส่วนบางชิ้นร่วมกันเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ในขณะที่รูปร่างหน้าตาของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นจะถูกแยกออกไป ผลิตต่างหากสำหรับลูกค้าแต่ละราย ผลที่ได้คือลูกค้าจะได้งานเฟอร์นิเจอร์ ที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับสินค้าใน ต่างประเทศ และมีความสวยงามตามรสนิยม ของลูกค้าเอง ในราคาที่ถูกกว่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก (ตั้งแต่ 30-50%) รวมทั้งไม่ต้องรอสินค้าเป็นเวลานานอีกด้วยข้อดีที่เหนือกว่า จากการศึกษาและคิดค้นของบริษัท บาริโอ จำกัด ของเรา ทำให้มีจุดเด่น ที่เหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบ กับผู้รับเหมาทั่วไปในท้องตลาด ระบบของเราจะมีข้อดีที่เหนือกว่าถึง 5 ประการ ดังต่อไปนี้

  1. ปราศจากกลิ่นสี และฝุ่นไม้ เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตส่วนใหญ่ จะอยู่ภายในโรงงาน และนำมาติดตั้งที่หน่วยงาน ทำให้มีฝุ่นเพียงเล็กน้อย จากการติดตั้งเท่านั้น

  2. ผลิตและติดตั้งได้เร็วกว่าและกำหนดระยะเวลาได้ เนื่องจากเป็น ระบบการติดตั้งแบบ Knock Down จึงใช้เวลาในการติดตั้งที่หน่วยงานน้อยกว่า และมีการใช้ชิ้นส่วนร่วมกัน ทำให้มีการทำStock ที่โรงงาน การผลิตจึงรวดเร็วกว่า การผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมด ของผู้รับเหมาทั่วไป รวมทั้งลูกค้าสามารถควบคุมเวลา การติดตั้งได้ด้วยตนเอง

  3. คุณภาพสูงกว่า เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็น Veneer on Block Board หรือ MDF Board ซึ่งมีความสวยงาม และ เรียบร้อยกว่างานเฟอร์นิเจอร์รับเหมาจากผู้รับเหมาทั่วไป

  4. มาตราฐานเท่ากันทุกชิ้น เนื่องจากชิ้นส่วนส่วนใหญ่ได้ทำการผลิตภายใน โรงงานแบบ Mass Production โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูง ดังนั้น งานที่ได้จึงมีมาตราฐานเท่ากัน (ยกเว้นชิ้นส่วนที่ได้ทำการผลิตแบบ Custom Made Production)

  5. ควบคุมงบประมาณได้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ของเรามีแบบมาตราฐาน ให้เลือกมาก มายและมีราคาขายที่แน่นอน ดังนั้น ลูกค้าจะสามารถ เลือกรูปแบบและควบคุมงบประมาณได้ ด้วยตนเอง

 

 

 


 
   
 

         

ในขณะเดียวกัน หากเปรียบเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ Knock Down ที่มีขายทั่วไป
ในบ้านเรา ระบบของเราจะมีข้อดีที่เหนือกว่าอีก 4 ประการ ดังต่อไปนี้

  1. แข็งแรง และคงทนถาวรกว่า เนื่องจากเราใช้ Veneer on Block Board หรือ MDF Board ที่มีความแข็งแรงกว่า และมีโครงสร้างคล้ายกับเฟอร์นิเจอร์ แบบติดตั้งกับที่ทั่วไปทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเราเหนือกว่าทั้งในด้านความแข็งแรง และความทนทาน

  2. ติดตั้งเข้ากับพื้นที่ได้ดีกว่า เนื่องจากเรามีการผลิตแบบ Mass Customization ทำให้สามารถปรับเข้ากับพื้นที่ได้ดีกว่า และยังติดตั้งได้ความสูงจรดเพดาน ซึ่งทำให้ลูกค้าของเราสามารถใช้งานเฟอร์นิเจอร์ของเราได้เต็มพื้นที่

  3. รูปแบบหลากหลายและลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นข้อดีที่สุดของ Mass Customization ที่เหนือกว่าเฟอร์นิเจอร์ Knock Down ตามท้องตลาดทั่วไป ที่ไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสร้างฝันของตนเองได้เลย

  4. คุณภาพสูงกว่า เนื่องจากเราได้เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองตามมาตราฐานยุโรป เช่น บานพับและรางลิ้นชักของ Grass, อุปกรณ์ Fitiings คุณภาพสูงของ Hafele และ Hettich เป็นต้น ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเรามีคุณภาพสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์ Knock Down ในประเทศอย่างเห็นได้ชัด จากประสพการณ์ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่ยาวนานกว่า 10 ปีของเรา ทำให้เรามั่นใจในระบบ การผลิตแบบใหม่ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าระบบอื่นในท้องตลาดมาก รวมทั้งยังทำให้ลูกค้าได้สินค้าที่ดีกว่า คุณภาพสูงกว่า ในราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่มีคุณภาพเท่ากัน) หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ Mass Customization


กรุณาติดต่อหรือสอบถามได้ที่ฝ่ายขายและการตลาด
หรือฝ่ายโครงการ ของบริษัท บาริโอ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 8536-8 ทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.


 

 
     
  -- X10 --  
           
           

 

 

 
Home | About Bareo | News & Events | Art of Design | Decor Guide | The Gallery | Living Young | Talk to Editor | Links
 
บริษัท บาริโอ จำกัด
50 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700    Tel. 66 2881 8536-7    Fax. 66 2881 8538