สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  หรือ Energy Absolute Public Company Limited หรือหลายคนอาจรู้จักกันในชื่อเดิมว่า บริษัท ซันเทคปาล์มออยล์ จำกัด  ตั้งอยู่ชั้น 15  บนอาคาร ไอ ทาวเวอร์ ริมถนนวิภาวดี-รังสิต


            บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  ทำธุรกิจผลิต ผลิต น้ำมันไบโอดีเซล คือ B100, B2  และ B5 เพื่อตอบสนองรับกับพระราชดำริของพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงริเริ่มให้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ค้นคว้า วิจัย และผลิตไบโอดีเซลขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาสนใจใน พลังงานทดแทน  เพื่อชดเชยการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นที่มาของการ จึงเป็นที่มาของ “ไบโอดีเซล” ซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถทดแทนน้ำมันดีเซล โดยสร้างโรงผลิตไบโอดีเซลมาตรฐานสากลขึ้นในปีพ.ศ. 2549 ที่ นิคมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 
 
 
 

 

 


            บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาบริสุทธิ์ ดังนั้นแนว Concept ที่ถูกนำมาใช้จึงเน้นให้ออกแนวธรรมชาติ ตั้งแต่สีที่เลือกใช้คือ สีเขียวและสีขาว สีขาวแทนความบริสุทธิ์ และสีเขียวเป็นตัวแทนของธรรมชาติ โดยใส่ความแปลกตรงการเล่นระดับสีของสีเขียวที่รวมความหลากหลายของสีเขียว ผนวกกับการเส้นสายที่แสดงถึงความเป็นอิสระ ความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง เป็นพลังในการขับเคลื่อน แต่เมื่อมาผสมผสานรวมกันได้ถึงทั้งความเป็นโมเดิร์น และยังคง concept ของบริษัทอีกด้วย

 

 

 
   
 

 

 

            การจัดวางแปลนของบริษัท เน้นการวางแปลนแบบ space planning ที่แก้ไขข้อบกพร่องของพื้นที่ของอาคาร ในหลายๆจุด แต่ก็ยังคงความเรียบง่ายและชัดเจนของการใช้สอยได้อย่างถูกต้อง และทำให้เสาขนาดใหญ่ที่ขึ้นกลางอาคารดูไม่รก และกวนสายตา โดยพื้นที่การใช้งานถูกแบ่งออกเป็น ส่วนต้อนรับด้านหน้า ส่วนพนักงาน ส่วนผู้บริหาร และห้องประชุมใหญ่ ส่วนต้อนรับด้านหน้าเป็นพื้นที่เตรียมไว้สำหรับผู้มาติดต่อ ไว้พักคอย คุยงานได้โดยไม่ต้องเข้ามาในโซนพนักงาน นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมเล็กสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย เน้นที่ความเรียบง่าย สามารถขยับ ปรับเปลี่ยนได้

 

 

 
 
 
 


            เมื่อเข้าประตูภายใน จะเห็นผนังโค้ง ที่เป็นตัวแบ่งโซนของพนักงาน Designer ใหญ่ และเพื่อไม่ให้พื้นที่ดูอึดอัดและทึม จึงใช้ลายเส้นกราฟิกและใส่กระจกสีในบางจุดที่ล้อกับเส้นใยของต้นไม้ ใบไม้มาเป็นส่วนประกอบของผนังโค้ง อีกทั้งผนังนี้ยังออกแบบให้เป็นเส้นนำสายตาผู้มาเยือนสู่ห้องประชุมใหญ่ที่รออยู่ปลายทางอีกด้วยค่ะ


            ส่วนผู้บริหารและห้องประชุมจะเรียงต่อกันเป็นรูปตัวแอลด้านฝั่งถนนวิภาวดี ทำให้ได้มุมที่สามารถมองเป็นวิวภายนอกได้อย่างชัดเจน ภายในห้องแต่ละห้องยังคง concept ของความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ จะอยู่ในแนวรูปตัวแอลฝั่งหน้าต่างกระจกของอาคาร ภายในห้องผู้บริหาร

 

 
   
 

 

 

            ในขณะที่โซนพนักงานที่ถูกจัดแยกออกด้วยผนังโค้ง เน้นการออกแบบให้ดูโปร่ง และสบายดาด้วยสีที่ดูสะอาด สดใส หรือ Clean & Clear คือ สีขาวป็นหลักที่ถูกหยิบมาใช้ มีพาติชั่นเื่พื่อกั้นแบ่งแต่ละโต๊ะเพื่อความเป็นสัดส่วนในการทำงาน

 

 

 
   
 

 

-- Hana --

 

 

   


บริษัท บาริโอ จำกัด

50 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700   Tel. 66 2881 8536-7   Fax. 66 2881 8538