editor talk
home
about bareo
art of design
decor guide
the gallery
living young
talk to editor
links
 
 
 
 

 

Accident @ Fukushima Nuclear Power Plant

           วันนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักชื่อโรงไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ ฟูกุชิมา หรือ Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant กันเป็นอย่างดีในฐานะของต้นตอของการส่งกัมมันตภาพรังสี ออกมาให้ชาวโลกได้ตื่นตระหนกกันอยู่ตลอดเวลา และคงจะเป็นปัญหาให้กับโลกของเราอีกนานพอสมควร ดังนั้น ผมจึงอยากจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเจ้าโรงงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ ว่ามีที่มาและที่ไปอย่างไรนะครับ


           Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant หรือ Fukushima 1 Nuclear Power Plant (ในภาษาญี่ปุ่น Dai-ichi หมายถึง หมายเลขหนึ่ง) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกที่ออกแบบและบริหารงานโดย Tokyo Electric Power Company หรือ TEPCO ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นที่เมือง Okuma และ Futaba ในอำเภอ Futaba จังหวัด Fukushima ประเทศญี่ปุ่น

           โรงไฟฟ้าแห่งนี้ กินพื้นที่รวมทั้งสิ้น 860 เอเคอร์ หรือประมาณสามล้านห้าแสนตารางเมตร โดยเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1971 ประกอบไปด้วย เตาปฎิกรณ์ปรมาณูทั้งสิ้น 6 เตา สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 4.7 Gwe ทำให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ติด 15 อันดับแรกในฐานะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

http://www.youtube.com/watch?v=yxwQe_TIczg&feature=player_profilepage#t=131s

 


           คนเป็นจำนวนมาก (รวมทั้งผมด้วย) มักเข้าใจว่า เตาปฎิกรณ์เหล่านี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองโดยใช้พลังงานจาก ปฎิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เจ้าเตาปฎิกรณ์เหล่านี้ จะทำหน้าที่เพียงแค่สร้างพลังงานจากปฎิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่น (ปฎิกิริยาแบบแตกตัว) ในรูปแบบของพลังงานความร้อน ซึ่งพลังงานเหล่านี้จะถูกส่งผ่านอุโมงค์ออกมาด้วยตัวนำความร้อน เช่น น้ำ หรือเกลือหลอมละลาย หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


           จากนั้น เจ้าตัวน้ำความร้อนทั้งหลายจะไปทำหน้าที่ต้มน้ำในหม้อต้มขนาดใหญ่ให้เดือดจนกลายเป็นไอน้ำอีกครั้ง โดยไอน้ำที่ได้ก็จะถูกส่งผ่านท่อต่อไปยังระบบกำเนิดกระแสไฟฟ้า โดยไอน้ำจะไปทำหน้าที่หมุนกังหันไอน้ำที่จะไปหมุน เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง


           เพราะฉนั้นแล้ว เตาปฎิกรณ์ปรมาณูที่มีกระบวนการสร้างปฎิกิริยานิวเคลียร์และนำความร้อนออกมาเพื่อต้มน้ำ ให้เดือด จึงมีชื่อเรียกว่า Boiling Water Reactor หรือ BWR ซึ่งภายในตัว BWR นี้นอกจากจะสร้างพลังงานแล้ว ยังมีผลผลิตที่ได้จากปฎิกิริยานิวเคลียร์ นั่นคือ นิวตรอนอิสระ ซึ่งเป็นอันตราย จึงต้องมีสารหน่วงนิวตรอนและแท่งควบคุม คอยกำกับไม่ให้เจ้านิวตรอนเหล่านี้ออกมาสู่โลกภายนอกได้

 

          ทีนี้ ภายหลังจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหว Tohoku หรือ Tohoku Earthquake ต่อด้วย Tsunami ทำให้ระบบการผลิตไฟฟ้าปิดตัวลงอย่างอัตโนมัติ และระบบควบคุมนิวตรอนต้องอาศัยระบบไฟสำรอง ในการทำงาน แต่ระบบไฟสำรองก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน ทำให้ระบบควบคุมนิวตรอนไม่สามารถทำงานได้ จนเกิดปฎิกิริยานิวเคลียร์ที่มากจนทำความเสียหายให้กับตัวเตาปฎิกรณ์เอง ซึ่งทาง TEPCO จึงได้พยายามที่จะลดแรงดัน และความร้อนที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งการใช้น้ำจากมหาสมุทรจำนวนมหาศาล และการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปต่อระบบไฟฟ้า สำรองเพื่อให้ระบบควบคุมนิวตรอนสามารถทำงานในส่วนของเตาที่เหลือได้

          อย่างไรก็ดี สิ่งที่ตามมาจากความเสียหายครั้งนี้ ที่ไม่เฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปอย่างมาก รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าที่หายไปจากระบบถึง 11% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด แต่โลกของเราก็จะมีละอองนิวเคลียร์และ ปริมาณของรังสีที่ต้องค้างในน้ำในมหาสมุทรไปอีกระยะหนึ่ง


           แม้ว่าในขณะนี้ ปริมาณของละอองและสารปนเปื้อนเหล่านั้น จะมีปริมาณที่เล็กน้อยมาก และไม่ทำให้เกิดอันตราย กับมนุษย์ แต่เราก็คงจะต้องระมัดระวังและมีการตรวจสอบที่เข้มข้นไปอีกนานพอสมควรทีเดียวครับสำหรับผู้ที่ต้องการทราบ ข่าวคราวความคืบหน้าของโรงไฟฟ้า Fukushima สามารถติดตาม Update ได้เป็นรายวันตาม Link ข้างล่างครับ

http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/16/world/asia/reactors-status.html

           สุดท้ายนี้ ผมคิดว่าอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นเรื่องปลายเหตุที่ทำให้มนุษย์เราต้องสูญเสีย แต่สาเหตุที่แท้จริง น่าจะมาจาก ความโลภของเราที่ต้องการใช้พื้นที่จากทุกส่วนของโลก แม้กระทั่งในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ และความต้องการในการใช้พลังงานอย่างมหาศาลและเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งจากพลังงานไฟฟ้า และพลังงานน้ำมัน ตลอดจนถ่านหิน ที่ส่งผลกระทบและทำให้โลกของเราเองเสียสมดุลย์ จนแสดงออกมาเป็นภาวะเรือนกระจก เกิดฝนกรด น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ฯลฯ ซึ่งหากเรายังไม่หยุดทำลายโลกใบนี้ ในท้ายที่สุดแล้ว มนุษย์เราเองนี่แหละ ที่จะต้องเป็น ผู้จ่ายค่าเสียหายอย่างแน่นอน…

 
     
  

 

 


บริษัท บาริโอ จำกัด

50 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700   Tel. 66 2881 8536-7   Fax. 66 2881 8538