ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด ตกแต่งภายใน : บริษัท บาริโอ จำกัด
 
 

 

“ คอนกรีตบล็อก เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นที่สุดในหลากหลายรูปแบบ ทั้งมีราคาถูกที่สุดในบรรดาวัสดุก่อสร้างทั้งหมด และทั้งอัปลักษณ์ที่สุดด้วยพื้นผิวหน้าที่หยาบ สากและขรุขระ แต่สถาปนิกก็ไม่ควรมองข้ามคุณลักษณะที่ดีของคอนกรีตบล็อกไป เพราะเพียงเสริมความแข็งแกร่งให้กับบล็อกด้วยเหล็กเส้น คอนกรีตบล็อกอาจกลายเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และดูสวยงามเกินราคา เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับสถาปัตยกรรมแนวใหม่ในยุคปัจจุบัน ”   Frank Lloyd Wright

     คอนกรีตบล็อก เป็นวัสดุที่สถาปนิกส่วนใหญ่เลือกใช้กับงานก่อสร้างในส่วนที่ไม่สำคัญและมองไม่เห็น เช่น ผนังใต้ถุนอาคาร หรือผนังห้องเก็บของ เป็นต้น และหากยามใดที่คอนกรีตบล็อกแสดงตัวโผล่พ้นออกมาจากตัวอาคาร ก็มักจะต้องถูกฉาบปูนและทาสีในทันทีทุกครั้งไป เพราะรูปลักษณ์ที่หยาบกระด้าง สากและขรุขระ ไม่สวยงาม ไม่เป็นที่น่าประทับใจต่อผู้พบเห็น

 
 
 
 

 

     แต่ Frank Lloyd Wright กลับมีแนวคิดตรงกันข้ามกับสถาปนิกในยุคนั้น เขามองเห็นคุณลักษณะด้านดีของคอนกรีตบล็อกที่มีเสน่ห์ดึงดูดน่าสนใจ Wright เห็นว่าหากเขาดึงเอาความเป็นตัวตนของคอนกรีตบล็อกออกมาได้ วัสดุชนิดนี้จะกลายเป็นวัสดุที่สามารถแสดงความงดงามที่สุดในงานสถาปัตยกรรมได้เช่นกัน

     Wright ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ รวมเข้ากันกับประสบการณ์ที่มีอยู่ เปลี่ยนแปลงคอนกรีตบล็อกที่ดูน่าเกลียด และเป็นวัสดุที่มักถูกเลือกใช้ในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ให้กลายเป็นวัสดุที่มีค่า มีราคา ดูอบอุ่น และเหมาะสมที่จะใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย

     Biography ครั้งนี้ขอนำเสนอสถาปัตยกรรมบ้านคอนกรีตบล็อก แบบ Frank Lloyd Wright ในช่วงระหว่างปี 1923-4

 

 
 
 

Alice Millard House

John Storer House

Charles Ennis House
 
 
 

 

     บ้านพักอาศัย 3 หลังในนคร Los Angeles ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่เลื่องชื่อของ Wright ด้วยการเลือกใช้คอนกรีตบล็อกเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง Wright สร้างสรรค์คอนกรีตบล็อกให้กลายเป็นงานสถาปัตยกรรมที่จับต้องได้ เขาออกแบบรูปร่างหน้าตาของบล็อกให้ดูทันสมัย สวยงาม และใช้เหล็กเส้นสานขัดกันใส่ลงไปในบล็อกแม่พิมพ์คอนกรีต เพื่อเสริมสร้างให้มีความทนทาน แข็งแกร่ง แข็งแรง ทนต่อแรงอัดได้เป็นอย่างดี

     Wright เรียกแนวคิดในการใช้เหล็กเสริมความแกร่งให้กับคอนกรีตบล็อกนี้ว่า “Textile Block Construction” (ระบบบล็อกทอผ้า) เนื่องจากวิธีการหล่อบล็อกให้เชื่อมติดกันและเสริมเหล็กสานขัดกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีลักษณะเช่นเดียวกับการถักทอเส้นด้ายขัดกันก่อให้เกิดเป็นผืนผ้าสวยงาม

     ในระยะเริ่มแรก บ้านคอนกรีตบล็อกยังไม่ได้ใช้ระบบการก่อสร้างแบบเสริมความแกร่งด้วยเหล็กเส้น แต่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิม คือการเชื่อมแต่ละบล็อกติดกันด้วยการก่อปูน เช่นเดียวกับการก่ออิฐ ต่อมา Wright จึงได้ใช้ระบบ Textile Block ในงานก่อสร้างของเขา ซึ่งนอกจากจะเสริมความแข็งแกร่งทนทานแล้ว การหล่อบล็อกยังสามารถลบร่องรอยการก่อปูนขรุขระที่ไม่พึงประสงค์ออกไปได้ และที่สำคัญวิธีการเช่นนี้แรงงานทั่วไปที่ไม่ได้มีฝีมือทางเชิงช่างมากนักก็สามารถกระทำได้

 

 
 
 


 

Alice Millard House

บ้านของ Alice Millard เป็นบ้านหลังแรกของสถาปัตยกรรมแบบ Block House ซึ่ง Wright ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการขายความคิดสร้างสรรค์ด้วยคอนกรีตบล็อกให้กับ Alice ด้วยการออกแบบหน้าตาของคอนกรีตบล็อกใหม่ ให้มีลวยลายล้อเลียนต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกอยู่รายล้อมบริเวณสถานที่ก่อสร้างบ้าน จนได้รับฉายาว่า “La Miniatura”

บ้านหลังนี้ Wright ใช้วิธีก่อคอนกรีตบล็อกแบบดั้งเดิม เขาได้ออกแบบคอนกรีตบล็อกให้ด้านหนึ่งมีพื้นผิวเรียบ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับงานตกแต่งภายใน และอีกด้านหนึ่งมีลวดลายเลียนแบบต้นยูคาลิปตัสสำหรับงานตกแต่งภายนอก โดยเว้นช่องว่างระหว่างบล็อกไว้ เพื่อทำให้ตัวบ้านมีความอบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นสบายในฤดูร้อน

สถานที่ก่อสร้างบ้านของ Alice แม้จะไม่ใช่บ้านบนเนินเขา ที่รายล้อมไปด้วยสนามหญ้าตัดเรียบเขียวขจี ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองหรือถนนในเมืองเฉกเช่น

 
 
 
 

บ้านในเมือง Pasadena ทั่วไป แต่เป็นบ้านที่สร้างอยู่บนเนินเขานอกเมืองที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหุบเขาได้โดยรอบ Wright จึงบรรจงสร้างระเบียงเป็นทางยาวเพื่อให้ Alice สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามนี้ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างตามแนวนอนในรูปแบบ Prairie House ที่ Wright ถนัด แต่เขาได้เลือกสร้างอาคารตามแนวตั้ง เพราะหากมองจากด้านล่างในมุมเงยขึ้นไป จะเห็นบ้านตั้งอยู่ในกลุ่มต้นยูคาลิปตัสที่แตกกิ่งก้านสาขาระไปกับตัวอาคารอย่างงดงาม

 

 
 
 
 

John Storer House

บ้านของ John Storer นับเป็นบ้านหลังแรกที่ใช้เหล็กเส้นเสริมความแข็งแรงให้กับคอนกรีตบล็อก และถือเป็นบ้านที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาบ้าน Block House ของ Wright

บ้าน 2 ชั้นหลังนี้ก่อสร้างในแนวตั้ง ใช้การลดหลั่นเล่นระดับชั้น เพื่อให้ตัวบ้านมีความน่าสนใจและมีความแปลกใหม่ ห้องรับแขกไม่ได้ถูกออกแบบให้อยู่ในชั้นแรกเหมือนบ้านโดยปกติทั่วไป แต่อยู่ชั้นบนในห้องโล่งกว้าง เพดานสูง ซึ่งเพิ่มความงดงามตามธรรมชาติด้วยแสงสว่างที่ส่องลอดมาจากผนังกระจกแนวตั้ง คั่นด้วยผนังคอนกรีตบล็อกโดยรอบห้อง

ก่อให้เกิดเงาเข้มของแสงภายในห้องในระดับที่ต่างกัน และเมื่อมองลอดแนวกระจกออกไปจะเห็นทิวทัศน์ของ Hollywood และหุบเขา San Bernardino นอกจากนี้ภายนอกตัวบ้านยังล้อมรอบไปด้วยสนามหญ้ากว้าง ระเบียงยาวด้านหลัง ทำให้บ้านดูสงบเงียบ และสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี

 

 

 
   
 


 

 

Charles Ennis House

เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์ให้ระลึกถึง Wright อยู่เสมอ เมื่อขับรถเลียบถนน Vermont มองไปทางตอนเหนือ จะเห็นตัวบ้านของ Charles Ennis ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนสันเขา ยาวจรดภูเขา Santa Monica ถึงแม้ว่าเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดในบ้านบรรดาบ้าน Block House ของ Wright แต่น่าแปลกใจที่ภายในบ้านประกอบไปด้วย 2 ห้องนอน และห้องนอนของแขกเท่านั้น

เมื่อมองจากภายนอก จะพบว่าตัวบ้านถูกโอบล้อมไปด้วยระเบียงและทางเดิน รวมทั้งกำแพงซึ่งมองดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวบ้าน และเพื่อให้ Ennis สามารถเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามได้ทั้ง 2 ด้านเมื่ออยู่ภายในบ้าน Wright จึงได้ออกแบบให้มีโถงทางเดินยาวจรดเฉลียง ติดกับห้องหลักทั้งหมดภายในบ้าน รวมทั้งเจาะช่องหน้าต่างตลอดแนว

 
 
 
 


สำหรับทางเข้าหลักของบ้าน Wright ออกแบบให้ค่อนข้างมืด และเมื่อเดินขึ้นไปชั้นบนจึงเป็นห้องโล่งกว้าง และสว่างจ้าด้วยแสงแดดที่สาดส่องลอดช่องกระจกเข้ามาภายในตัวบ้าน โถงที่กว้างและเพดานที่สูงนั้น Wright ตั้งใจสร้างให้เกิดความรู้สึกยิ่งใหญ่อลังการ เหมาะสมกับ Lifestyle ของชาว Hollywood ที่หรูหรา ร่ำรวย และฟู่ฟ่าอย่างแท้จริง

 
 
 
 

 

นั่นคือ บ้านแบบ Block House ทั้ง 3 หลังที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งงบประมาณและการออกแบบ Wright ได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรม จากรูปแบบการก่อสร้างที่ไม่เคยมีสถาปนิกคนใดเคยทำมาก่อน กลายมาเป็นรูปแบบที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น สืบเนื่องมาจนถึงงานสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบัน

Biography ครั้งหน้า เรายังคงอยู่ต่อกับ Frank Lloyd Wright และจะตามรอยงานสถาปัตยกรรมแบบ Textile Block Construction ที่ Wright เริ่มนำไปใช้กับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเชิงอุตสาหกรรม...

 

 
 

 

 

 
Home | About Bareo | News & Events | Art of Design | Decor Guide | The Gallery | Living Young | Talk to Editor | Links
 
บริษัท บาริโอ จำกัด
50 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 Tel. 66 2881 8536-7 Fax. 66 2881 8538
house servic, decoration design home architect architecture interior design designer homeplan residential furniture family decorat building build planning cost news information structure arch drawing apartment idea bangkok develop foreman เฟอร์นิเจอร์ การซ่อมแซมบ้าน วัสดุแต่งบ้าน ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องอาหาร ออกแบบ ตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ บ้านสวย มัณฑนากร สถาปัตย์ ตกแต่ง บารีโอ บริการ ปรึกษา รับสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ รับเหมาตกแต่ภายใน วรวุฒิ ธรรมกุลางกูร มยุรี ธรรมกุลางกูร