editor talk


 

           
 

 

Project : สถาบันสอนภาษา Boston Bright
Site : จามจุรี สแควร์ ชั้น 3
Project Director : คุณมยุรี คุณวุฒิฤทธิรณ
Designer : Bareo & Isyss

         สถาบันสอนภาษา Boston Bright  สถาบันสอนภาษาชั้นนำ ที่มีกลุ่มเป่าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เปิดสถาบันที่ อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 3 ได้ติดต่อให้ bareo & isyss ให้ช่วยปรับเปลี่ยนให้บรรยากาศภายในสถาบันที่มีอยู่เดิมให้ดูดีขึ้น เมื่อทีม designer เข้าไปสำรวจบรรยากาศภายในสถาบัน แล้วพบว่า เนื่องจากสีที่เลือกใช้มีแต่สีขาว ทำให้โดยรวมดูขาวโพลนไปหมด ทีม Designer จึงขอปรับใน 2 ส่วน ด้วยกัน คือ จุดแรกเคาน์เตอร์รับแขก และอีกจุดคือ ส่วนเคาน์เตอร์กาแฟ ส่วนกลางของสถาบัน โดยมีการนำเอาสี ส้ม-เขียว ซึ่งเป็นสีของสถาบันมาใช้ ทำให้มีจุดเด่นในแต่และส่วน และเป็นการดึงจุดสนใจเข้ามาหาทั้งสองจุด

         แหม..บรรยากาศน่าเรียนขนาดนี้แล้ว ใครอยากเก่งภาษาอย่าลืมแวะไปคุยที่ Boston Bright นะคะ

 

 

 
   
 

 

-- Hana --

       
           
           
           


บริษัท บาริโอ จำกัด

50 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700   Tel. 66 2881 8536-7   Fax. 66 2881 8538