Hospital of the Future : Update

อีกโครงการหนึ่งที่ทาง Bareo & Isyss ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลระดับประเทศ อย่างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้เข้ามาทำการตกแต่งภายในส่วนของห้องฟอกเลือด โดยมีเวลาให้ทำงานน้อยนิดเพียง 60 วัน

Taste of the Season : Final Chapter

ในที่สุด งานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยของคุณหมอหนุ่มเพื่อใช้เป็นเรือนหอกับภรรยาสาวแสนสวย ก็ถึงบทจบลง ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าหน้างานในวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ทีมงานช่างตกแต่งภายในของ Bareo & Isyss เข้าไปดำเนินการติดตั้งในหน่วยงานอย่างพิถีพิถันและเอาใจใส่ จนในที่สุด…