Advance CNC Integration (ACI)

      เครื่องจักร CNC หรือ Computerized Numerical Control Machine เป็นเครื่องจักรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากระบบคอมพิวเตอร์ ในการทำงานต่างๆ แทนฝีมือมนุษย์ ซึ่งจุดเด่นของเครื่องจักรแบบ CNC คือความแม่นยำ เนื่องจากเครื่องจักรจะใช้ระบบชุดข้อมูลตัวเลขในการทำงานที่มีความละเอียดสูง ในหน่วยมิลลิเมตร ดังนั้น ผลงานที่ได้จึงมีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงมาก

      นอกจากนี้ CNC ยังเหมาะสำหรับการทำงานแบบ Mass Production ซึ่งมีชิ้นงานที่ซ้ำกัน เป็นปริมาณมาก เพราะใช้คำสั่งเพียงชุดเดียว และสามารถผลิตชิ้นงานที่ต้องการออกมาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้การผลิตในระบบอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

      อย่างไรก็ดี สำหรับการทำงานแบบ Mass Customization ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานเฉพาะของบาริโอแอนด์ไอซิส สำหรับเฟอร์นิเจอร์ชนิดติดตั้งกับที่ ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทำให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องใช้ทีมงาน CNC มืออาชีพทำงานด้านเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

      และด้วยความที่เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ของเรา มีรายละเอียดที่ซับซ้อน ทีมงาน CNC ก็ยังจำเป็นต้องใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะตัวของช่างไม้ระดับครู มาช่วยสรุปแบบและชิ้นงานเพื่อให้ตัดออกมาได้อย่างแม่นยำ และประกอบกันได้สนิทตามต้องการ ทำให้เกิดเป็นการผสมผสานระหว่างฝีมืออันละเอียดอ่อนของมนุษย์กับความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงของเครื่องจักร จนกลายเป็นระบบที่เรียกว่า “Advance CNC Integration” หรือ ACI นั่นเอง…