รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท บาริโอ จำกัด ผู้ให้ให้บริการด้านงานออกแบบ และตกแต่งภายในแบบครบวงจร (Turn Key Service) มานานกว่า 25 ปี ในนามของ Bareo & Isyss
บริษัท มีความประสงค์รับสมัครทีมงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตามคุณสมบัติ ดังนี้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและปิดบัญชีรายเดือน
3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
4. จัดทำ ภงด.3, ภงด.53

 

คุณสมบัติ:

1. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถปิดงบการเงินได้
3. มีประสบการณ์ด้านการทำงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

*** ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัคร โดยการส่ง CV (Resume) ที่ webmaster@bareo-isyss.com
หรือติดต่อสอบถามมาได้ที่ 02 408-1341 – 4 ***