Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน
Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน
Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน
Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน Bareo - isyss : ออกแบบตกแต่งภายใน

 

        

Modern Style

        การปฏิวัติอุตสาหกรรม
จากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ดำรงมายาวนาน จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด ของมนุษยชาติ จุดแรกคือการปฏิวัติเกษตรกรรมซึ่งทำให้มนุษย์หยุดการย้ายที่อยู่ และ เริ่มตั้งหลักแหล่งเพื่อทำการเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลให้ มนุษย์เริ่มสร้างที่อยู่ เป็นหลักแหล่งและสร้างศิลปะแขนงต่างๆ ให้งอกงามออกมาจนถึงทุกวันนี้


        
และจุดเปลี่ยนแปลงจุดที่สองของมนุษย์ ได้แก่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการคิดค้นและนำเอาเทคโนโลยีการผลิตแบบ Mass Production มาใช้ทำให้เกิดผลิตผลจำนวนมากๆ เพื่อตอบสนอง ต่อจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา


         การกำเนิดของ Mass Production นี้เอง ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินชีวิต ของคนในยุคนั้นทั้งในด้าน ดีและด้านร้าย ผลที่ได้คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ จำนวนมาก, กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และอำนาจต่อรองของชนชั้น กลาง , รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบและผลประโยชน์ ตอบแทนที่ทวีจำนวนมากขึ้นอย่างมหาศาล รวมทั้งงาน ออกแบบที่จำเป็นต้องนำมาผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม ทำให้เกิดรูปแบบงานตกแต่งแนวใหม่นี้ขึ้นมา


         รูปแบบ Modern ที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคนั้นมีความแตกต่าง จากรูปแบบที่เคยมีมาในอดีตอย่างสิ้นเชิง หากจะนับ รูปแบบ Classic เป็นแม่แบบของงานออกแบบทั้งหลายใน ประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วรูปแบบ Modern นี้ก็คือคู่ปรับที่สำคัญที่แตกต่างที่สุดเท่าที่เคยมีมา


 

  living room bareo  
 

 


ความงามของ Modern

        
รูปแบบ Modern นั้น ยึดถือความงามแบบเรียบง่าย และเน้นให้เห็นถึงความงามอันแท้จริง ของเนื้อวัสดุ ที่ไม่จำเป็นต้องปกปิด หรือบิดเบือนไม่จำเป็นต้อง เสริมแต่งหรือประดับประดาที่เกินความจำเป็นรูปแบบ Modern นี้เน้นความสวยงามในการเลือกใช้รูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายและโดดเด่น มีการนำเอาวัสดุใหม่ๆ ในยุคนั้น เช่น เหล็กและกระจก รวมทั้งพลาสติก และ Stainless ที่เงางาม มาใช้ในงานออกแบบอย่าง กว้างขวาง


        
Bauhaus ในเยอรมันเป็นสำนักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาก และอาจถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของงานใน รูปแบบนี้ได้สร้างนักออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก เช่น Walter Gropius ,Marcel Breuer และ Mies Van De Roe


        
ผลงานออกแบบของยุค Modern นั้นแสดงให้เห็นถึงจุดอิ่มตัวของลวดลายประดิษฐ์ที่นำมาใช้ใน งานออกแบบของมนุษย์ในยุคนั้นงานออกแบบส่วนใหญ่ ปราศจากรายละเอียดที่มากมายหรือประดับ ประดาจน เกินความจำเป็น แต่กลับเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของมนุษย์ (โดยเฉพาะชนชั้นกลาง) อย่างแท้จริง มีการคำนึงถึงสรีระของมนุษย์อย่างจริงจัง

 

 
  livingroom bareo  
 

 

การสิ้นสุดของยุค Modern ?
ยุคสมัยของ Modern ได้เฟื่องฟูอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 จนถึง ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี มีผู้พยายามสร้างรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาทดแทนงาน Modern ที่มีอยู่เต็มท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็น Futurism, Minimalism, Memphis หรือ แม้แต่ Post Modern ก็ตาม

ซึ่งหากพิจารณาอย่างจริงจังแล้วรูปแบบดังกล่าวก็ยังคงมีรากฐานมาจากรูปแบบ Modern เพียงแต่เป็นการแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อให้หนีจากความจำเจในท้องตลาด เท่านั้นเองและหากจะนับในบรรดารูปแบบใหม่ๆ เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว งาน Post Modern ดูเหมือนจะใกล้เคียงที่สุดที่จะสร้าง จุดจบให้กับ Modern ได้ 
   
 

( ชมภาพอื่นๆ ภายในบ้านได้ที่ :  http://www.bareo-isyss.com/port_home_hovic.htm )

 
         
           

 

 

 

 
Home | About Bareo | News & Events | Art of Design | Decor Guide | The Gallery | Living Young | Talk to Editor | Links
 
บริษัท บาริโอ จำกัด
50 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 Tel. 66 2881 8536-7 Fax. 66 2881 8538
house servic, decoration design home architect architecture interior design designer homeplan residential furniture family decorat building build planning cost news information structure arch drawing apartment idea bangkok develop bareo modern foreman เฟอร์นิเจอร์ การซ่อมแซมบ้าน วัสดุแต่งบ้าน ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องอาหาร ออกแบบ ตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ บ้านสวย มัณฑนากร สถาปัตย์ ตกแต่ง บารีโอ บาริโอ โมเดริน บริการ ปรึกษา รับสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ รับเหมาตกแต่ภายใน วรวุฒิ ธรรมกุลางกูร มยุรี ธรรมกุลางกูร