ภาพมุมดอกไม้ ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand โลโก้ ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
หมวดบทความ ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
 
หน้าแรก ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
เกี่ยวกับ บาริโอ ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
ข่าวสาร ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
art of design ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
Decor Guide ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
Gallery ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
Living Young ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
บทบรรณาธิการ ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
แลกลิงค์ ออกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand
Back ISSUE อกแบบ ตกแต่งภายใน interior Design Thailand

พันธุ์ไม้งาม นาม “Queen Sirikit”

เข้าสู่เดือนสำคัญอีกเดือนหนึ่งซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประชาชนองค์กร รวมถึงหน่วยงานของรัฐ จะออกมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันถวายพระพรต่อ “แม่ของแผ่นดิน”  โดยพร้อมเพรียง ด้วยประชาชนมอบความรักและให้การยกย่องเทิดทูนจากกการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในถิ่นถุรกันดารอันห่างไกล ซึ่งการเดินทางนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่ทั้งสองพระองค์ไม่ทรงย่อท้อ พระราชทานความช่วยเหลือต่อประชาชนที่ได้รับทุกข์ยากด้วยพระเมตตา

ในฐานะทรงเป็นพระประมุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆอีกมากมาย นับเป็นพระราชกรณียกิจทางด้านการผูกสัมพันธไมตรีกับอาณาประเทศ จนเป็นที่กล่าวขานถึงเรื่อง “พระสิริโฉม” ใน “Queen of Siam.” ด้วยพระพักตร์ในยามที่พระองค์ทรงแย้มพระสรวล พระจริยวัตรอันทรงสง่างดงาม ฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยที่ออกแบบอย่างลงตัว เหมาะสมแก่กาลสมัย

นำความประทับใจต่อมิตรประเทศถึงขนาดมีการดำเนินการขอพระราชานุญาตตั้งชื่อ “พันธุ์กุหลาบ” ที่ตนเพาะพันธุ์ได้สำเร็จ โดยนาย Andre’ Hendricx ผู้อำนวยการโรงเรือนกุหลาบ Grandes Roseraiea Du Val De Loire ประเทศฝรั่งเศส ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาภิไธย  “Queen Sirikit”  ให้เป็นชื่อพันธุ์กุหลาบของตนที่มีความงดงามระดับโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกุหลาบ ณ กรุง Belfast ประเทศไอร์แลนด์ และจากเอกสารของเรือนกุหลาบ “Grandes Roseraiea Du Val De Loire” ประเทศฝรั่งเศส ที่มีการบรรยายถึงพระสิริโฉมของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่ว่า

“พระราชินีแห่งประเทศไทย ทรงมีพระสิริโฉม เป็นเสน่ห์แบบตะวันออก ที่เหนือกว่าตะวันตก”

นอกเหนือจากการขอพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อพันธุ์กุหลาบดังที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีพันธุ์ดอกกล้วยไม้ซึ่งบริษัท Black & Flory ผู้เพาะพันธุ์กล้วยไม้เก่าแก่แห่งประเทศอังกฤษ ได้ผสมพันธุ์กล้วยไม้ชนิดหนึ่งจนสำเร็จ เป็นกล้วยไม้สกุล “คัทลียาสีขาว” และนำเข้าประกวดจนได้รับประกาศนียบัตรระดับสูงจาก ราชสมาคมไม้ประดับ (Royal Horticultural Society) แห่งประเทศอังกฤษ ทางบริษัท Black & Flory จึงดำเนินการขอพระราชทานนามกล้วยไม้พันธุ์นี้ว่า  “คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ


กล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิติ์ - Cattleya Queen Sirikit

พันธุ์ไม้ดอกอีกหนึ่งชนิดที่ชาวต่างชาติขออัญเชิญพระนามาภิไธย Queen Sirikit มาเป็นชื่อสายพันธุ์นั่นคือ "ดอกดอนญ่า" เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯพระราชดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาภิไธยตั้งชื่อดอกดอนญ่านี้ว่า "ดอนญ่าควีนสิริกิติ์" ความพิเศษอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือ เรื่องการตั้งชื่อพันธุ์ไม้ดอกดอนญ่าของประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งชื่อโดยจะให้เกียรติขนานนามดอกดอนญ่าพันธุ์ใหม่ และชื่อนั้นๆจะต้องเป็นชื่อของสตรีหมายเลข 1 เท่านั้น

t
ดอนญ่าควีนสิริกิตติ์ - Queen Siriki Donya

ด้วยพระสิริโฉมอันทรงสง่างดงามแห่ง “Queen of Siam.” ที่สร้างความประทับใจต่ออาณาประเทศในยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ดังภาพของพระองค์ท่านที่ปรากฎต่อสายตาชาวโลกว่าทรงเป็น “ศรีสง่า คู่พระบารมี” นำความภาคภูมิมาสู่พสกนิกรไทยให้ได้ปลาบปลื้มโดยทั่วกัน เป็นที่มาของ “ชื่อพันธุ์ไม้ดอก” ซึ่งยืนต้นออกดอกผลิบานอยู่ต่างเมือง ในประเทศไทยเองก็ใช่จะไม่มีพันธุ์ไม้ที่ตั้งชื่อตามพระนาม ในทางกลับกันพันธุ์ไม้ดอกซึ่งสวยสดงดงามจำนวนมากมาย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อพันธุ์ไม้อันเกี่ยวเนื่องกับพระนามอาทิ

“ มหาพรหมราชินี , บัวศรีกิตติยา , โมกราชินี , บัวควีนสิริกิติ์ ”


บัวควีนสิริกิตติ์

ขอหยิบยกเรื่องของพันธุ์พืชประเภท “บัว” มาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากบัวเป็นพันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนาถ ทรงโปรดมาก ดังคำบรรยายของ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ได้กล่าวไว้ว่า “บัวเป็นดอกไม้ที่ทรงโปรดมาก ทรงจัดถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นประจำ รับสั่งว่าบัวเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุด ดอกไม้ฝรั่งเทียบไม่ได้” จะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงสนพระทัยในพันธุ์พืชประเภทบัวเป็นพิเศษ ถึงขั้นออกพระโอษฐ์ชื่นชมว่าสวยงามกว่าพันธุ์ไม้ดอกในต่างประเทศ และพระองค์ยังทรงถวายดอกบัวเพื่อเป็นพุทธบูชา สอดคล้องเหมาะสมกับที่ประเทศไทยนี้เป็น “เมืองพุทธ” และดอกบัวเป็นดอกไม้แห่งศาสนาพุทธสืบเนื่องมาแต่ครั้งพุทธกาล ชื่อเสียงเรียงนามของพันธุ์ไม้ Queen Sirikit นั้น แม้จะเป็นพันธุ์ไม้ดอกชั้นเลิศ เพียงใดก็คงไม่อาจเปรียบได้ถึงความดีงาม นั่นคือพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์อยู่ดีกินดี ด้วยเหตุนี้จึงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รับพระราชทานนาม “สิริกิติ์” จากองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 มีความหมายว่า “ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร” และในเวลานี้ความหมายนั้นได้ปรากฎเป็นที่ชัดเจนแล้ว ส่วนดอกไม้ที่ตั้งชื่อตามพระนามก็จะคงเบ่งบานนำพาความสดชื่นในใจ ประดับไว้เป็นสิ่งสวยงามบนผืนแผ่นดิน จารึกชื่อให้ได้ยิน กล่าวขานถึงพระนามไปตลอดกาลนาน

By เมย์

Home  |  About Bareo  |  News & Events  |  Art of Design  |  Decor Guide  |  The Gallery  |  Living Young  |  Talk to Editor  |  Links

บริษัท บาริโอ จำกัด
50 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700   Tel. 66 2881 8536-7   Fax. 66 2881 8538