Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน Interior design Thailand

เครื่องเสียงเปลี่ยนอารมณ์ เครื่องเสียงเปลี่ยนอารมณ์
เครื่องเสียงเปลี่ยนอารมณ์

 

เมื่อเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากภาระหน้าที่หรือทำงาน
มาตลอดทั้งวันพอกลับมาถึงบ้านแล้ว
หยิบรีโมตเครื่องเสียง เลือกเพลงโปรดที่ชอบที่สุด
หามุมสบายๆพักสายตาผ่อนคลายกายใจ
น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายดายและสะดวกที่สุดในการสร้าง
สุนทรีย์จาก "เครื่องเสียงภายในบ้าน"
เพราะเสียงเพลงสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคน
เราโดยไม่อาจปฏิเสธได้ "เครื่องเสียงชั้นดี"
ดีอย่างไร คำถามนี้สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ว่า
หากคุณเลือกเครื่องเสียงชั้นดีมาไว้ใช้เพื่อความบันเทิง
ภายในแล้ว เมื่อเริ่มบรรเลงเพลงโปรดขึ้นเมื่อไหร่
เมื่อนั้นบ้านของคุณจะเสมือนว่าเป็นสถานที่จัดแสดง
คอนเสริต์กันเลยทีเดียวเสียงเครื่องดนตรีทุกชิ้น
ในเพลงทุกตัวโน้ตที่ได้ยินจะออกมาจากเครื่องเสียง
ชั้นดีเสมือนมีนักดนตรีมาเล่นเพลงให้ฟังสดๆที่บ้านตรง
หน้า

 

การติดตั้งระบบอันทันสมัยเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้สุนทรีย์แห่งเสียงนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์
หากคุณอยู่ในกลุ่มของผู้ที่เพิ่งจะเริ่มคิดติดตั้งระบบ
เครื่องเสียงควรเตรียมตัวและหาแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
และทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเบื้องต้น


หากเลือกหาข้อมูลจากหนังสือก็ควรจะเลือกดูใน
รูปแบบการหาข้อมูลของสินค้าเป็นหลัก
ข้อดีของการหาข้อมูลจากหนังสือนี้คือจะมีแต่บทความ
ที่ให้สาระข้อมูลล้วนๆ


ในส่วนของสื่ออื่นๆนั้นอาจจะมีคำแสดงความคิดเห็น
ต่อสินค้าหลังจากที่ซื้อไปแล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้าง
กว้างและมาจากหลายๆทางอันอาจจะก่อให้เกิด
ความสับสนได้ ดังนั้น
เราจึงควรมุ่งไปที่ประโยชน์หรือคุณภาพของสินค้า
โดยตรงด้วยการออกไปดูสินค้าและเปรียบเทียบ
คุณภาพด้วยตนเอง

เครื่องเสียงเปลี่ยนอารมณ์

 

 

เรื่องต่อมาคือเจ้าของบ้านอาจจะต้องถามตัวเองก่อน
ว่าต้องการระบบเสียงอะไรแบบไหนและจะใช้ที่บริเวณ
ใดของบ้าน
ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญและออกจะเป็นเรื่องใหญ่
เนื่องจากทีมติดตั้งระบบเครื่องเสียงโดยมากจะทำงาน
ไปพร้อมกันกับ interior
เพราะศักยภาพของเครื่องเสียงที่แสดงออกมาจะ
ต้องสัมพันธ์กันกับโครงสร้างของตัวบ้าน สภาพห้อง
ฝ้าเพดานหรือแม้แต่กำแพงผนังของบ้านที่จะมีผล
โดยตรงต่อคุณภาพของเสียง
เพราะแม้คุณจะทุ่มทุนในการติดตั้งระบบเครื่องเสียง
ที่อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของวงการเพียงใด
แต่สภาพของบ้านที่จะติดตั้งนั้นไม่เอื้ออำนวยให้แสดง
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ก็คงเป็นที่น่าเสียดาย
จึงจำเป็นต้องให้ทาง interior
เป็นผู้แนะนำเรื่องวัสดุตกแต่งต่างๆที่จะใช้เพื่อให้เป็นใน
ในทิศทางเดียวกันกับการติดตั้งเครื่องเสียงด้วย

 

ระบบไฟฟ้าในห้องเครื่องเสียงปกติจะแยกส่วนและมีวิธี
การเดินหรือกระจายไฟที่แตกต่างกันจากห้องอื่นๆ
โดยจะระวังไม่ให้มีการรบกวนจากการทำงาน
ของแอร์หรือการเปิดปิดไฟในบ้าน


การเลือกใช้แอร์ภายในห้องนั้นๆจึงต้องคำนึงถึง
หรือเลือกใช้แอร์ที่มีระบบการทำงานที่เงียบไว้ให้มาก
เนื่องจากเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงๆจะมีสัญญาณ
รบกวนต่ำซึ่งเป็นความสมจริงของเสียงสูง
หากการทำงานของแอร์มีเสียงดังก็จะเป็นปัญหา
ต่อคุณภาพของเสียง


ปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างอย่างเรื่องของ
อุณหภูมิความชื้นภายในห้องได้แก่
บ้านที่เลือกใช้ห้องใต้ดินหรือติดกันกับสระว่ายน้ำ
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบหรือตัวลำโพงอยู่บ้าง
เล็กน้อยในเรื่องของการขึ้นรา
วิธีแก้ไขทำได้ด้วยการหาซื้อเครื่องดูดความชื้นมาวาง
ไว้ในห้องก็สามารถช่วยได้
ซึ่งจริงๆแล้วทีมติดตั้งระบบจะทำการวัดความชื้นก่อน
ติดตั้ง

 

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่เป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างทีมติดตั้งระบบเครื่องเสียง และ interior
จะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้
ทั้งสองฝ่ายจึงมักจะมีข้อเสนอที่ดีๆมาให้เจ้าของบ้าน
ตัดสินใจพิจารณาเลือกว่าโครงสร้างของบ้าน
เป็นแบบใดควรติดตั้งระบบแบบไหน
เดินสายอย่างไรจึงจะเหมาะสมถูกต้องและดีที่สุด

เครื่องเสียงเปลี่ยนอารมณ์

เครื่องเสียงเปลี่ยนอารมณ์

 

เมื่อทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
คราวนี้ก็ได้เวลาตักตวงความสุขจากระบบเสียง
ด้วยการเลือกเพลงโปรดที่ชอบ
เมื่อไหร่ที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็เปิดเพลงนั้นเบาๆนอนฟัง
บนโซฟานุ่มๆจนหลับหรืออาจจะใช้เสียงเพลง
เป็นเครื่องสร้างบรรยากาศอันชวนฝันในยามที่เราอยู่
คนเดียวแต่กำลังคิดถึงใครบางคน
เป็นการเลือกเปิดเพลงตามห้วงของอารมณ์ในขณะนั้น
นึกคิดไปพร้อมกันกับความหมายและทำนองของเพลงเสียง ที่ดังออกมาจากเครื่องเสียงนั้นก็ช่างไพเราะคิดดู
เล่นๆว่าหากคิดจะใช้เสียงเพลงสร้างบรรยากาศชวนฝัน
ในยามที่กำลังคิดถึงใครอยู่แต่เสียงที่ดังออกมา
จากลำโพงนั้นฟังแล้วคล้ายเสียงแถวๆงานวัดภูเขาทอง
แบบนี้เป็นอันจบเห่หรือเรียกง่ายๆว่าเสียบรรยากาศ
ไปเลย ถ้าคุณคิดจะติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในบ้าน
จึงมีรายละเอียดอยู่มากพอดู แต่ถ้าในบ้านเรามี
เครื่องเสียงคุณภาพดี มีการติดตั้งระบบอันทันสมัย
สภาพของบ้านรวมถึงการตกแต่ง

 

หรือเลือกใช้วัสดุที่เอื้ออำนวยต่อศักยภาพของเครื่องเสียง
เมื่อไหร่ที่คุณต้องการใช้ความสุขจากมันคุณก็แค่กลับ
มาบ้านแล้วหยิบรีโมตสร้างสวรรค์ด้วยเสียงเพลงได้ที่บ้าน
เราเองโดยไม่ต้องเสียเวลาไปที่ไหนๆให้เมื่อยตุ้ม


By ...May......

 

Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน Interior design Thailand