Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน Interior design Thailand

left chan head chan right chan

 

 

 

 

 Chan 49-0508

 

      สวัสดีค่ะ แฟนๆบาริโอที่น่ารักทุกคน หลังจากที่สไปรท์หายหน้าหายตาไปนานกลับมาคราวนี้ สไปร์ทจะพาแฟนๆบาริโอไปชมโบสถ์คริสที่สวยที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วหิ้วกระเป๋าแล้วตามมาเล้ย...

 

 

 

 

Chan 46-0505

 

      สถานที่ที่สไปร์ทจะพาไปในวันนี้มีชื่อว่าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลหรือโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ในจังหวัดจันทบุรีค่ะ โบสถ์แห่งนี้จะมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส ประดับอยู่รอบๆโบสถ์ แต่กว่าจะมาเป็นโบสถ์คริสต์ที่เราได้เห็นในในปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ได้มีการสร้างโบสถ์มาแล้วถึง 5 หลัง ส่วนเรื่องราวของโบสถ์แต่ละหลังจะเป็นอย่างไร เราไปศึกษาประวัติคร่าวๆกันเลยค่ะ

 

 

 

 

Chan 57-0532

 

ประวัติอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

 

      ชุมชนคาทอลิกจันทบุรีถือกำเนิดจากกลุ่มคาทอลิคชาวญวน 130 คน ซึ่งอพยพหนีภัยจากการเบียดเบียนศาสนาในประเทศเวียดนามมาตั้งภูมิลำเนาที่จันทบุรี ก่อนปี พ.ศ.2254 ปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ สมัยกรุงศรีอยุธยา พระสังฆราชบีออง เดอ ซีเซ ได้มอบหมายให้บาทหลวงเฮิ้ต เป็นผู้ดูแลกลุ่มคริสตชนนี้ค่ะ


โบสถ์หลังที่ 1 พ.ศ. 2254-2295 (ค.ศ.1711-1752) ระยะเวลา 41 ปี

 

      ในปี พ.ศ. 2255 บาทหลวงเฮิ้ตได้สร้างวัดหลังที่ 1 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี บนเนินสูงริมฝั่งทางทิศใต้ของเจดีย์วัดจันท์ ปี พ.ศ.2273 สมัยบาทหลวงกาเบรียลเป็นเจ้าอาวาส ในช่วงนี้ได้เกิดเหตุความไม่สงบในหมู่บ้านคาทอลิก เนื่องจากทางการไม่ไว้วางใจส่งผลให้คาทอลิกบางส่วนถูกส่งไปอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา แต่ไม่บางส่วนหลบหนีการจับกุมไปอยู่ในป่า ส่วนคุณพ่อกาเบรียลก็ได้ย้ายไปอยู่ดูแลชาวคาทอลิกที่กรุงศรีอยุธยา ดังนั้นโบสถ์หลังที่ 1 จึงถูกทิ้งให้ว่างเปล่า 20 ปี (พ.ศ. 2275-2295) แต่หลังจากนั้นก็มีได้หลักฐานปรากฏว่า คุณพ่อกาเบรียลได้กลับมาจันทบุรี มรณภาพและฝังไว้ที่สุสานของวัดเมื่อปี พ.ศ. 2285


โบสถ์หลังที่ 2 พ.ศ. 2295-2377 (ค.ศ. 1752-1834) ระยะเวลา 82 ปี

 

      ในปี พ.ศ. 2295 บาทหลวงเดอกัวนาเป็นเจ้าอาวาส ได้รวบรวมคริสตชนที่กระจัดกระจายมารวมอยู่ที่เดิมและได้สร้างโบสถ์หลังที่ 2 ขึ้นโดยใช้ไม้กระดานกับไม้ไผ่และมุงหลังคาด้วยใบตาล และได้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามปกติอีกครั้งในช่วงนี้มีคริสตประมาณ 200 คน ปี พ.ศ.2299-2343 บาทหลวงจาง (ชาวจีน) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาส เป็นช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อด้วยกรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์


โบสถ์หลังที่ 3 พ.ศ. 2377-2398 (ค.ศ. 1834-1855) ระยะเวลา 21 ปี

 

      ในปี พ.ศ. 2377 บาทหลวงมัทธีอัส โด เจ้าอาวาส กับบาทหลวงเคลมังโซ่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ร่วมกันสร้างวโบสถ์หลังที่ 3 ขึ้น โดยย้ายข้ามมาอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี อันเป็นสถานที่ตั้งวัดหลังปัจจุบัน สร้างด้วยไม้กระดานเก่าๆและไม้ไผ่ ในสมัยนั้นมีคริสตชนประมาณ 1,000 คนค่ะ


โบสถ์หลังที่ 4 พ.ศ. 2398-2448 (ค.ศ. 1855-1905) ระยะเวลา 48 ปี

 

      ปี พ.ศ. 2381 บาทหลวงรังแฟง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส เป็นช่วงที่คาทอลิกกำลังเติบโตขึ้นมากมีสัตบุรุษมากกว่า 1,000 คน ประกอบกับโบสถ์หลังที่ 3 ทรุดโทรมและคับแคบพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์จึงได้สนับสนุนให้ก่อสร้างโบสถ์หลังที่ 4 ขึ้นในปี พ.ศ. 2398 วัดหลังนี้มีลักษณะเป็นอาคารถาวร ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 21 ปี ซึ่งในขณะนั้นมีคริสตชนประมาณ 1,500 คนค่ะ

 

 

 

 

Chan 44-0502

 

โบสถ์หลังที่ 5 พ.ศ. 2448-ปัจจุบัน (ค.ศ. 1905-ปัจจุบัน) มากกว่า 105 ปี

 

      ปี พ.ศ. มีสัตบุรุษเพิ่มเป็น 2,400 คน วัดหลังที่ 4 ดูคับแคบพระสังฆราชเวย์ ได้ให้บาทหลวงเปรีกาลมาเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งต้องลงมือสร้างโบสถ์ใหม่ มีพิธีเสกศิลาฤกษ์ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2449 หลุมวางศิลาฤกษ์อยู่ตรงประตูกลางหน้าวัด ลึก 2 เมตร ยาว 60 เมตรเริ่มใช้ประกอบพิธีมิสซาในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งโบสถ์ยังไม่เรียบร้อยต้องจัดหาส่วนประกอบต่างๆ ตั้งแต่ ระฆังวัด นาฬิกา พระประธาน องค์รูปปั้นนักบญ กระจกสีมาประดับ

 

 

 

 

Chan 56-0529

 

แม่พระประดับพลอย

 

แม่พระประดับพลอย องค์นี้สร้างขึ้นจากสิ่งบริสุทธิ์ 2 ส่วน คือ

1. วัตถุบริสุทธิ์ ได้แก่ วัตถุดิบที่นำมาสร้างขึ้นเป็นองค์พระแม่ ประกอบด้วย ทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ และพลอยบริสุทธิ์ นำมาประกอบเข้าด้วยกันทุกชิ้นส่วนมีความสำคัญและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

2. ใจบริสุทธิ์ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนบริจาควัตถุดิบที่จะสร้าง “แม่พระประดับพลอย” เพื่อเทิดพระเกียรติให้เหมาะสมกับแม่พระ ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์และสง่างามให้ผู้พบเห็นได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลัง

 

 

 

 

Chan 48-0507

 

อนุสาวรีย์พระนางมารีอา

 

      อนุสาวรีย์แม่พระตั้งอยู่บริเวรณหน้าอาสนวิหารฯ ห่างจากรั้วออกไปทางแม่น้ำเป็นระยะทาง 2552 เซนติเมตร (ตรงกับปี พ.ศ. 2552 พอดี เป็นการสื่อถึงการเฉลิมฉลอง 100 ปีอาสนวิหารฯ) การจัดสร้างอนุสาวรีย์น้ำพุประดิษฐานแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสสมโภชอาสนวิหารฯ ครบ 100 ปี และฉลอง 300 ปี ชุมชนคริสตชนอาสนวิหารฯ จันทบุรี

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศภายในโบสถ์

 

 

Chan 2 Chan 3
Chan 5 Chan 11
Chan 7 Chan 10

 

 

กระจกสีภาพนักบุญต่างๆ ที่ประดับอยู่บริเวณข้างโบสถ์

 

Chan 31-0486 Chan 32-0487
Chan 61-0538 Chan 60-0537

 

 

ภาพบรรยากาศรอบๆโบสถ์

 

Chan 53-0522 Chan 43-0501
Chan 45-0503 Chan 52-0517

 

 

 

 

หลังจากที่ได้ศึกษาประวัติกันมาพอสังเขปแล้ว ก็ได้ทราบได้เลยค่ะว่ากว่าจะมาเป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยงามอย่างในปัจจุบันนี้ ต้องผ่านเรื่องราวและอุปสรรคต่างๆมาแล้วมากมาย จึงควรค่าแก่การดูแลรักษาไว้ให้ลูกหลานได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความงดงามและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ต่อไปค่ะ ^^

 

 

 

 

 

 

ตารางเวลาพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ เวลาเช้า 06.15 น. เวลาสาย 08.30 น. เวลาค่ำ 19.00 น.
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาเช้า 06.00 น. เวลาค่ำ 19.00 น.

 

หากไปช่วงกลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับในโบสถ์ ดูสวยไปอีกแบบนะคะ

 

 

แผนที่การเดินทาง

 

map wat by photoontour

 

 

 

 

 

Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน Interior design Thailand