Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน Interior design Thailand

head pattern124 home ptt top124  
editor  
newproject  
decor  
design  
living  
healthy  
back  
ded124  
youtube124  
facebook124  
               
 

 

      สถานที่แห่งใหม่ในกรุงเทพ หรือจะเรียกว่าเป็นปอดแห่งใหม่ของชาวเมืองก็ได้ เพราะเป็นโครงการป่าแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นในเมืองหลวง โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ให้เป็นพื้นที่ป่าในเมืองกรุง ที่ปล่อยให้คนเมืองอย่างเราได้เข้าไปรับอากาศบริสุทธิ์กันอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของ กลุ่ม ปตท.หรือ "PTT Green in the City" โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆคือ พื้นป่า 75% พื้นน้ำ 10% และที่เหลือก็เป็นพื้นที่ใช้งานนั่นเอง มีการสร้างอาคารที่ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อเป็นอาคารศึกษาหาความรู้ในเรื่องของป่าไม้ และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน หรือเรียกได้ว่าเป็นโครงการเริ่มต้นที่เชื่อมโยงระหว่างคนเมืองกับป่านั่นเอง


      ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ให้ความรู้แห่งใหม่ หรือเป็นการปรับมุมมองใหม่ของคนเมืองให้หันมาปลูกป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการป่าในกรุงนี้ ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศเป็นพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มาก มีการแบ่งมุมต่างๆ เช่น ตัวอาคารที่เข้ากับธรรมชาติ หรืออาคารเรียนรู้ สะพานไม้สำหรับเดินชมเส้นทางธรรมชาติ หอชมวิว และสวนดาดฟ้า เป็นต้น

 

ptt2

 

     สามารถหาที่จอดรถได้ตามความสะดวก และเริ่มต้นโดยการเดินเข้ามายังจุดลงทะเบียนด้านหน้าทางเข้าป่าในกรุง  เพื่อทำการลงทะเบียนก่อนเข้าไปภายใน

 

ptt3

 

      หลังจากการลงทะเบียนเสร็จ ก็สามารถเดินเข้าสู่บริเวณภายใน ซึ่งบริเวณแรกที่เราจะเจอคือตัวอาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้ดิน เป็นโครงสร้างที่แข็งแรง มีการใช้โทนสีน้ำตาล กลมกลืนกับธรรมชาติ และมีอากาศที่เย็นสบายมากกว่าบริเวณภายนอกอาคาร 

 

ptt4

ptt5

 

      บริเวณภายในอาคารจะเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ บริเวณทางเดินมีการนำความรู้เรื่องพืชพันธุ์ไม้ มาติดไว้ตามทางสำหรับศึกษา เมื่อเดินมาถึงบริเวณห้องโถงใหญ่ก่อนเข้าชมป่า เราจะเจอกับวิทยากรที่น่ารักคอยต้อนรับและให้ความรู้แก่พวกเรา ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ห้องใหญ่ๆ คือห้องความรู้ และห้องภาพยนตร์

 

YDXJ0326

 
     
  ptt22 ptt7  
 

 

      ห้องความรู้ หรือห้องจัดนิทรรศการ มีการจัดแสดงภาพ 3 มิติ ให้อารมณ์เหมือนได้ย้อนไปยังป่าในอดีต ซึ่งสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และเหมือนธรรมชาติอย่างแท้จริง และยังมีการสอดแทรกความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติ ต้นไม้ พันธุ์ไม้ของไทยในอดีต และที่มาของโครงการ

 

ptt8

ptt9

 

      ส่วนที่ 2 ห้องภาพยนตร์ หลังจากได้รับความรู้จากห้องแรก ก็สามารถเดินมายังอีกฝั่งเพื่อรับชมภาพยนตร์สั้นที่ปลูกจิตสำนึกในการรักป่า รักธรรมชาติ และการหันมาปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น ในส่วนนี้จะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก โดยใช้โปรเจคเตอร์ฉายโดยรอบห้อง เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่สมจริง ทำให้ผู้ชมสัมผัสถึงเรื่องราวในภาพยนตร์เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในนั้น 

 

ptt10

 

      หลังจากจบการชมภาพยนตร์ ก็จะมีการเปิดประตูสู่ห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อส่งต่อแก่ผู้ที่มาเยือนได้พบกับบริเวณป่าต่างๆที่จัดเตรียมไว้ โดยที่แรกที่จะเข้าชมคือบริเวณน้ำตก ซึ่งมีการตกแต่งให้กลมกลืนกับธรรมชาติมีการจัดระบบนิเวศในน้ำ และพันธุ์ไม้ต่างๆค่ะ

 

ptt11

 

      เดินถัดจากจากน้ำตกก็จะเป็นบริเวณทางเดิน Skywalk หรือสะพานซึ่งออกแบบมาให้กลมกลืนกับธรรมชาติอีกเช่นกัน และมีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงลม เพราะบริเวณนี้จะมีลมพัดตลอดเวลา เราจะได้สัมผัสถึงการมองเห็นป่าแบบ 360 องศา แถมด้วยอากาศเย็นสบาย Skywalk จะอยู่สูงกว่ายอดต้นไม้ ทำให้เราเข้าถึงธรรมชาติ และมองเห็นต้นไม้นาๆชนิดของป่าได้ชัดเจน

 

ptt12

ptt13

 

      โครงการป่าในกรุง มีการจัดระบบนิเวศแบบยั่งยืนพันธุ์ไม้ต่างๆที่นำมาปลูกจะเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิม และพันธุ์ไม้หายากมากว่า 250 ชนิด ซึ่งมีการผสมผสานทั้งพืชยืนต้นและพืชไม้พื้นล่าง เช่น ไทรย้อยใบทู่, ไทรย้อยใบแหลม, หว้า, โมกมัน, โมกหลวง, จันอิน, จิกน้ำ, กล้วยไม้, กก, เฟิร์น เป็นต้น ซึ่งป่าที่นี่จะมีการแบ่งสัดส่วนหลายบริเวณให้ได้ศึกษากันคือ พืชป่าดิบลุ่ม, ป่าเบญจพรรณ, ป่าน้ำตก หรือเขาหินปูน

 

ptt14

 

      พืชที่นี่จะโตไวกว่าปกติ เนื่องจากวิธีการปลูกให้ใกล้กัน จะทำให้พืชต้องแย่งกันเจริญเติบโตเพื่อสร้างอาหาร หรือแย่งกันโผล่มาเจอแสงอาทิตย์นั่นเอง นอกจากพันธุ์ไม้นานาชนิด ก็จะพบกับนกต่างๆที่ได้เข้ามาเป็นสีสันให้กับป่าในกรุง เช่น นกอีเสือสีน้ำตาล, นกเขาชวา, นกเอี้ยงด่าง, นกนางแอ่นบ้าน เป็นต้น ซึ่งนกเหล่านี้อาจถือเป็นของแถมสำหรับป่าแห่งใหม่ของคนเมืองก็ว่าได้ค่ะ

 

ptt15

 

      เมื่อเดินมาสุดทางของ Skywalk ก็จะเจอกับหอชมวิวที่สามารถเดินขึ้นไปรับชมพันธุ์ไม้ต่างๆ รวมทั้งเก็บภาพบรรยากาศของป่าในกรุงจากมุมสูงได้ทุกซอกทุกมุม ก่อนจะเดินลงมาสู่สะพานไม้ขนาดเล็กข้ามไปยังอีกฝั่งเพื่อเดินกลับอาคารเรียนรู้

 

ptt16

ptt17

 

      สถานที่สุดท้ายที่จะได้ชมกัน จะเป็นบริเวณสวนดาดฟ้า ซึ่งสามารถเดินขึ้นไปบนชั้น 2 ของอาคารเรียนรู้และชมการปลูกต้นไม้บนดาดฟ้าที่มีพันธุ์ไม้ขนาดเล็กมากมาย ให้ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ชื่นชมความงาม และเก็บเกี่ยวความรู้กัน

 

ptt18

ptt19

 

      อีกสถานที่หนึ่งคือห้องน้ำ ห้องน้ำมีการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ และออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างใกล้ชิดธรรมชาติกันแบบสุดๆ ถือได้ว่าสวยไม่แพ้สถานที่อื่นๆในโครงการเลยค่ะ

 

ptt20

ptt21

 

      ก่อนกลับก็อย่าลืมแวะเอาต้นกล้าไปปลูกที่บ้าน ซึ่งที่นี่จะแจกฟรี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยหันมาปลูกต้นไม้ ดังนั้นโครงการป่าในกรุงถือเป็นสถานที่แห่งใหม่ที่กำลังจะเติบโต เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และยังเหมาะกับผู้รักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแต่ไม่มีเวลาไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด หรือจะเป็นคนรักการออกแบบตกแต่งอย่างเราก็พลาดไม่ได้ที่จะหาความรู้เพิ่มเติม มีโอกาสก็อย่าลืมแวะไปสูดอากาศ หรือหาความรู้เพิ่มเติมกันได้ที่ป่าในกรุงนะคะ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 

      โทรศัพท์  02-1366380  หรือ www.pttreforestation.com

 

การเดินทางไปโครงการป่าในกรุง

 

      รถส่วนบุคคล

  สามารถเดินทางไปยังถนนสุขาภิบาล 2 มีป้ายบอกไปยังโครงการป่าในกรุงตลอดทาง

 

      รถประจำทาง

  เดินทางโดยรถเมล์สาย 1013 ลงสามแยกโรงพยาบาลสิรินธร แล้วต่อรถสองแถวคันสีน้ำเงิน ตลาดนำชัย (999) - วัดกิ่งแก้ว รถสองแถวจะผ่านหน้าโครงการเลยค่ะ

 

      แอร์พอร์ตลิ้งค์ 

  ให้ลงสถานีทับช้าง หรือลาดกระบัง แล้วต่อแท็กซี่ หรือรถเมล์สาย 1013 ลงสามแยกโรงพยาบาลสิรินธร แล้วต่อรถสองแถวคันสีน้ำเงิน ตลาดนำชัย (999) - วัดกิ่งแก้ว รถสองแถวจะผ่านหน้าโครงการเลยค่ะ

 

      รถไฟฟ้า BTS

  ลงสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และต่อแท็กซี่ หรือมาทาง BTS อ่อนนุชก็เดินมายังหน้าบิ๊กซีอ่อนนุช ข้ามมาฝั่งตรงข้างรอรถเมสาย 1013 พระโขนง- หัวตะเข้ลงสามแยกโรงพยาบาลสิรินธร แล้วต่อรถสองแถวคันสีน้ำเงิน ตลาดนำชัย (999) - วัดกิ่งแก้ว รถสองแถวจะผ่านหน้าโครงการเลยค่ะ

 

 

 
     

 

หลังจากการลงทะเบียนเสร็จ ก็สามารถเดินเข้าสู่บริเวณภายใน ซึ่งบริเวณแรกที่เราจะเจอคือตัวอาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้ดิน เป็นโครงสร้างที่แข็งแรง มีการใช้โทนสีน้ำตาล กลมกลืนกับธรรมชาติ และมีอากาศที่เย็นสบายมากกว่าบริเวณภายนอกอาคาร 
Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน Interior design Thailand