รับสมัครนักประชาสัมพันธ์

บริษัท บาริโอ จำกัด ผู้ให้ให้บริการด้านงานออกแบบ และตกแต่งภายในแบบครบวงจร (Turn Key Service) มานานกว่า 25 ปี ในนามของ Bareo & Isyss
บริษัท มีความประสงค์รับสมัครทีมงานในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตามคุณสมบัติ ดังนี้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ทำหน้าที่สื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก
วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทาง Website และ Social Media ต่างๆ
วางแผนและบริหาร Website ให้นำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นประจำทุกเดือน

 

 

คุณสมบัติ:

อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริง สนุกสนาน

 

*** ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัคร โดยการส่ง CV (Resume) ที่ webmaster@bareo-isyss.com
หรือติดต่อสอบถามมาได้ที่ 02 408-1341 – 4 ***