About Us

      เมื่อพ.ศ. 2533 บริษัทออกแบบเล็กๆ แห่งหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการ ออกแบบตกแต่งภาย ในสำหรับลูกค้าทั่วไปในประเทศ ภายใต้ชื่อ “บริษัท บาริโอ จำกัด” (Bareo Co., Ltd.) โดยงานออกแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทในยุคแรก ได้แก่ งานออกแบบและตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยของโครงการ Noble Park, บางนา จากนั้น Bareo ก็ได้เพิ่มบริการรับตกแต่งภายในควบคู่กับงานออกแบบ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับผลงานคุณภาพสูง และถูกต้องตรงกับแบบมากที่สุด ภายใต้บริการแบบ “Turn key Service” (ปัจจุบัน พัฒนาเป็นระบบ Hybrid Turn Key Service แล้ว)

   บริการ Turn Key Service ได้รับความนิยมอย่างสูงจากกลุ่มลูกค้าในเกือบจะทันที เนื่องเพราะความสะดวกสบาย และลดค่าบริการออกแบบลงได้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น Bareo ยังได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตและแก้ไขปัญหาในการติดตั้งแบบเดิมๆ ที่ด้อยประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย ที่ผสมผสานกับประสบการณ์ของช่างฝีมือระดับสูงของประเทศไทย ทำให้เกิดระบบการผลิต Advance CNC Integration (ACI) และ Fully Furnished Builtin Process (FFB) ทำให้ลดระยะเวลาทำงานรวมได้ถึง 52% และลดระยะเวลาการทำงานที่หน้างานได้มากกว่า 80%
      ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย และเปี่ยมประสิทธิภาพ ผนวกกับการทำงานของทีมช่างมากประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกันมามากกว่า 25 ปี ภายใต้โรงงานขนาดใหญ่กว่า 3,000 ตร.ม. ทำให้ผลงานของ Bareo ไม่ใช่แค่เพียงเหมือนกับแบบที่วาดฝันไว้ แต่ยังมีคุณภาพสูง และทนทานนานนับสิบปีอีกด้วย
      บ้านตัวอย่าง ในโครงการภูมิภิรมย์, NC Royal ถนนกาญจนาภิเษก, สำนักงานใหญ่ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (อาคาร I-Tower), สำนักงานใหญ่ บริษัท Energy Solution Management จำกัด, สำนักงานบริษัท ESN จังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท CP&S จำกัด ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจ
      และยิ่งไปกว่านั้น ผลงานออกแบบและตกแต่งภายในห้องฟอกเลือดของ รพ.พระมงกุฎเกล้า (PMK Dialysis Center) ของเราก็ได้ก้าวไกลไปรับรางวัล International Property Awards ประจำภูมิภาค Asia Pacific ในสาขา Interior Design for Public Service ประจำปี 2016-17 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร International Property & Travel ของประเทศอังกฤษอีกด้วย
    เวลาผ่านมามากกว่า 27 ปี Bareo ไม่เพียงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง แต่ยังเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และความตั้งใจ ที่จะตอบแทนต่อลูกค้าทุกรายที่ได้ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี มาโดยตลอด Bareo จึงได้จัดทำ Website “bareo-isyss.com” ในรูปแบบของ Web Magazine ที่มีการ Update เป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นสาระในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานออกแบบ, การดูแลรักษาบ้าน และงานศิลปะที่น่าสนใจต่างๆ ทั่วโลก บวกกับผลงานใหม่ล่าสุดของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้ก้าวตามกระแสงานออกแบบของโลกได้อย่างสนุกสนาน
      ปัจจุบัน บริษัท บาริโอ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญของเราทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

About Us

      เมื่อพ.ศ. 2533 บริษัทออกแบบเล็กๆ แห่งหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับลูกค้าทั่วไปในประเทศ ภายใต้ชื่อ “บริษัท บาริโอ จำกัด” (Bareo Co., Ltd.) โดยงานออกแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทในยุคแรก ได้แก่ งานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยของโครงการ Noble Park, บางนา จากนั้น Bareo ก็ได้เพิ่มบริการรับตกแต่งภายในควบคู่กับงานออกแบบ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับผลงานคุณภาพสูง และถูกต้องตรงกับแบบมากที่สุด ภายใต้บริการแบบ “Turn key Service” (ปัจจุบัน พัฒนาเป็นระบบ Hybrid Turn Key Service แล้ว)
     บริการ Turn Key Service ได้รับความนิยมอย่างสูงจากกลุ่มลูกค้าในเกือบจะทันที เนื่องเพราะความสะดวกสบาย และลดค่าบริการออกแบบลงได้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น Bareo ยังได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตและแก้ไขปัญหาในการติดตั้งแบบเดิมๆ ที่ด้อยประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย ที่ผสมผสานกับประสบการณ์ของช่างฝีมือระดับสูงของประเทศไทย ทำให้เกิดระบบการผลิต Advance CNC Integration (ACI) และ Fully Furnished Builtin Process (FFB) ทำให้ลดระยะเวลาทำงานรวมได้ถึง 52% และลดระยะเวลาการทำงานที่หน้างานได้มากกว่า 80%
      ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย และเปี่ยมประสิทธิภาพ ผนวกกับการทำงานของทีมช่างมากประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกันมามากกว่า 25 ปี ภายใต้โรงงานขนาดใหญ่กว่า 3,000 ตร.ม. ทำให้ผลงานของ Bareo ไม่ใช่แค่เพียงเหมือนกับแบบที่วาดฝันไว้ แต่ยังมีคุณภาพสูง และทนทานนานนับสิบปีอีกด้วย
      บ้านตัวอย่าง ในโครงการภูมิภิรมย์, NC Royal ถนนกาญจนาภิเษก, สำนักงานใหญ่ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (อาคาร I-Tower), สำนักงานใหญ่ บริษัท Energy Solution Management จำกัด, สำนักงานบริษัท ESN จังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท CP&S จำกัด ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจ
      และยิ่งไปกว่านั้น ผลงานออกแบบและตกแต่งภายในห้องฟอกเลือดของ รพ.พระมงกุฎเกล้า (PMK Dialysis Center) ของเราก็ได้ก้าวไกลไปรับรางวัล International Property Awards ประจำภูมิภาค Asia Pacific ในสาขา Interior Design for Public Service ประจำปี 2016-17 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร International Property & Travel ของประเทศอังกฤษอีกด้วย
      เวลาผ่านมามากกว่า 27 ปี Bareo ไม่เพียงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง แต่ยังเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และความตั้งใจ ที่จะตอบแทนต่อลูกค้าทุกรายที่ได้ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี มาโดยตลอด Bareo จึงได้จัดทำ Website “bareo-isyss.com” ในรูปแบบของ Web Magazine ที่มีการ Update เป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นสาระในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานออกแบบ, การดูแลรักษาบ้าน และงานศิลปะที่น่าสนใจต่างๆ ทั่วโลก บวกกับผลงานใหม่ล่าสุดของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้ก้าวตามกระแสงานออกแบบของโลกได้อย่างสนุกสนาน
      ปัจจุบัน บริษัท บาริโอ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญของเราทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
เปรียบเทียบงานจริง VS 3D
บาริโอ Bareo ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทออกแบบภาย บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน interioบาริโอ Bareo ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทออกแบบภาย บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน interio
บาริโอ Bareo ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทออกแบบภาย บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน interio งานออกแบบของบาริโอ งานตกแต่งภายในของบาริโอ ผลงานบาริโอ ผลงานออกแบบตกแต่งภายในของบาริโอบาริโอ Bareo ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทออกแบบภาย บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน interio
บาริโอ Bareo ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทออกแบบภาย บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน interio ออกแบบบ้าน ภาพถ่ายจริง