บริการออกแบบที่เหนือระดับ “Exclusive Design Service” อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการออกแบบเพียงอย่างเดียวไม่จำกัดระยะทำงาน โดยมีงบประมาณมากกว่า 40,000 บาท/ตร.ม. หรือเป็นโครงการที่ต้องการงานออกแบบเป็นพิเศษ หรือมีความซับซ้อนหรือเป็นโครงการเฉพาะทาง
สำหรับลูกค้าทีเลือกใช้บริการ “Exclusive Design Service” ลูกค้าจะได้รับแบบรายละเอียดคุณภาพสูง สำหรับการตกแต่งในโครงการนั้น ๆ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารโครงการด้วยตนเอง หรือมีที่ปรึกษาโครงการโดยเฉพาะ
หรือสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานเขียนแบบอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บริการ Exclusive Design Service สามารถมารถออกแบบสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายเฉพาะตัวได้ (คิดบริการเพิ่มเติม)
ลูกค้าได้รับ
แบบคุณภาพสูง
งบประมาณมากกว่า
40,000 บาท/ตร.ม.
ต้องการบริหาร
โครงการด้วยตนเอง

CONTENT RELATED

บริการ ตกแต่งภายใน Bareo

CONTACT US

Location
118 ถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Phone Number
02 408 1341-44 , 085 072 8998
ช่วงเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.
Sale & Customer Service
083 899 9989
ช่วงเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.
Fax Number
02 408 1344
Follow Us