Now Open-min
ตกแต่งภายใน ก่อต้องปี 1990

MASTER CRAFT OF LIVING

ด้วยประสบการณ์กว่า “30 ปี”

ออกแบบ ตกแต่งภายใน ด้วยประสบการณ์กว่า “30 ปี”
บริษัท บาริโอ จำกัด (Bareo Company Limited) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบภายใน (Interior Design) และ ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design and Decoration) รวมถึงบริการด้านการออกแบบภายนอกอาคาร (Architecture Design) ภายใต้การออกแบบด้วยคติพจน์ที่ว่า ” Absolutely Luxury, Absolutely Heritage ” เพื่อก่อให้เกิดผลงานการออกแบบที่ตรงใจผู้อยู่อาศัยสูงสุด
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 บริษัท บาริโอ จำกัด ทำการส่งผลงานการออกแบบตกแต่งภายในเข้าประกวดในเวทีระดับนานาชาติ International Property Awards และได้ครอบครองตำแหน่งชนะเลิศมาแล้วทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่
ซึ่งมีทั้งรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ( Asian Award ) และ รางวัลระดับประเทศ ( Architecture and Interior Design Thailand Awards ) ด้วยผลงานการออกแบบที่เป็น Luxury Interior Design ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ที่รวมไปถึงรายละเอียดและวัสดุที่เลือกใช้ในงานออกแบบ ( Luxury Design ) การผลิตด้วยงานฝีมือชั้นครู ( Master Craft of Living ) ไปจนถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้กระทั่งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เฉพาะ ที่เหมาะสมกับงานออกแบบให้แก่ลูกค้า ( Luxury Furniture Selection ) ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงได้มากมาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนสำคัญของเราอย่างสูงสุด
รางวัลออกแบบ ตกแต่งภายใน Awards Interior Design Thailand
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
Asia Pacific Property Awards
ปี 2016-7, 2018-9, 2019-20 และ 2021-22
บริการออกแบบ ตกแต่งภายใน Service Interior Design Thailand
บริการงานออกแบบ
และ ตกแต่งภายใน ครบวงจร
โรงงานออกแบบ ตกแต่งภายใน Factory of Interior Design Thailand
มีโรงงานผลิตของตัวเอง
ขนาด 3,000 ตร.ม.
เวลาออกแบบ ตกแต่งภายใน รวดเร็ว
รวดเร็วขึ้นถึง 52%
ด้วยระบบ Fully Finished Built-in Process

PORTFOLIO

บริการรับ ออกแบบและตกแต่งภายใน ครบวงจร (Interior Design and Decoration Thailand)
ดูผลงานเพิ่มเติม ที่นี่

ARTICLES

บริการออกแบบ ตกแต่งภายใน Service Interior Thailand
About Us interior design thailand บริษัทออกแบบ ตกแต่งภายใน