ISSUE 162

“ท้องฟ้า” ในทางวิทยาศาสตร์คือชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราเอาไว้ แต่ในทางความรู้สึกคือเพดานของโลกที่กว้างใหญ่ของเรา ทั้งให้ความรู้สึกอิสระ และยากจะไคว่คว้าในเวลาเดียวกัน ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเหนือท้องฟ้าคือแดนสวรรค์ หรือที่อยู่ของเหล่าเทพเจ้า ทำให้มีงานหลายอย่างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดนี้ สร้างสรรค์เป็นผลงานอันเลอค่ามากมายที่เราได้รวบรวมมาไว้ ณ ที่นี้