ISSUE 203

” Misty ” หรือ หมอก เป็นหนึ่งในบรรยากาศที่สวยงามและพบได้ในสถานที่ที่มีอากาศหนาว เพราะนอกจากจะอากาศดีแล้ว ในพื้นที่ที่มีหมอกยังแปลกใหม่และดูสวยงามอีกด้วย ใน issue 203 ของเราได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวและ งานออกแบบต่างๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก หมอก รวมทั้งงานศิลปะที่ใช้การพ่น (Spray Art) ที่ระหว่างพ่นสี ก็จะเหมือนพ่นละอองหมอกสีออกมาเพื่อสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลงานที่งดงาม