Paris

ISSUE 207

” Paris ” ดินแดนแสนโรแมนติกที่เป็นเป้าหมายการเดินทางของใครหลายๆ คนว่าจะต้องลองไปเที่ยวให้ได้สักครั้ง… เราเคยพูดถึงปารีสกันไปแล้วครั้งหนึ่งใน issue 178 แต่เรื่องราวน่าค้นหาของดินแดนนี้ก็ยังมีอีกมากมายให้ได้เรียนรู้ ดังนั้นในวันนี้เราจึงกลับมาพร้อมกับบทความน่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ การละเล่น และวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส ให้ทุกท่านได้ชมกัน