ISSUE 163

“Luxury” หรือ “ความหรูหรา” เป็นความรู้สึกอันเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่ผู้คนต่างต้องการจะไคว่คว้ามาไว้ในครอบครอง… “ความหรูหรา” ไม่ใช่การตกแต่งด้วยสีทอง หรือสิ่งที่ส่องประกายแวววาว ทว่าคือความรู้สึกสะดวกสบายที่เหนือกว่าความคาดหวัง คือสิ่งที่ลงตัวอย่างเหมาะสมพอดีในจุดที่เราคาดไม่ถึง คืองานศิลปะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งาน และคือสิ่งที่เราพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งเหล่านั้นมาครอบครองไว้ด้วยความเต็มใจ