ISSUE 166

“ทะเล” คือหนึ่งในสิ่งที่อยู่คู่กับโลกเรามาเนิ่นนาน ทั้งยังเป็นองค์ประกอบหลักของโลกใบนี้… ในสมัยก่อนการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นเรื่องอันตราย และเป็นการเสี่ยงโชคชะตา เพราะทุกคนต่างไม่รู้ว่าจะเดินทางไปพบดินแดนไหนหรือกลับมาอีกเมื่อไหร่… ต่อมาเมื่อการเดินเรือมีการศึกษาและพัฒนามากขึ้น ก็ทำให้การเดินทางโดยเรือเพื่อค้าขายกลายเป็นที่นิยม เปิดขอบเขตทางการค้าให้กว้างขึ้น ทั้งยังทำให้มนุษย์ได้พบเห็นกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทะเลมากมาย ซึ่งเสน่ห์ของ “ทะเล” นี้เองก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะนำเสนอใน issue 166 นี้