ISSUE 192

“คำคมชีวิต” (Quote) เป็นเพียงประโยคสั้นๆ จากใครสักคนที่ตรงกับใจของใครอีกหลายๆ คนจนเกิดการพูดต่อ ส่งต่อหรือตีความออกมาให้เกิดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า คำคมชีวิตนั้น นอกจากจะตราตรึงใจผู้ได้รับฟังแล้ว ยังสะท้อนให้ผู้อื่นเห็นถึงแนวคิดของผู้พูดแต่ละคนอีกด้วย… สำหรับ issue 192 ส่งท้ายปีเก่าฉบับนี้ เราขอพาทุกท่านไปพบกับบทความต่างๆ ที่ตีความต่อขยายมาจาก quote จากเหล่าคนดังหรือแม้แต่ไร้ที่มาทว่า Touch ใจทีมบาริโอให้ทุกท่านมา ณ ที่นี้