cover back issue 167

ISSUE 167

“Mobile Life” คำนี้หมายถึงการใช้ชีวิตที่รวดเร็ว และกระชับขึ้นกว่าเดิม ด้วย Lifestyle การใช้ชีวิตของคนที่เร่งรีบมากขึ้น ทำให้อาหารการกิน หรือ การใช้เวลาว่างเองก็ต้องรวดเร็วฉับไวมากขึ้น อีกทั้งยังมีสิ่งที่สามารถทดแทน space ต่างๆ ได้ ที่แต่เดิมใหญ่โตหรือว่าเข้าถึงได้ยาก ให้สามารถจับต้องได้และใกล้ชิดกับผู้คนมากกว่าเดิม… เพียงคำพูดอาจทำให้คุณที่กำลังอ่านอยู่งุนงงว่าเราพูดถึงอะไร ดังนั้นเราขอพาทุกท่านไปพบกับ issue 167 ที่กล่าวถึงชีวิตในยุคใหม่ “Mobile Life” กันเลย