Stained Glass

ศิลปะบนกระจกแก้ว

ศิลปะบนกระจกแก้ว Stained Glass ที่เราได้เห็นกันมาจนคุ้นตา นอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว ศิลปะกระจกสีในอดีตถูกทำขึ้นเพื่อใช้เป็นทัศนศิลป์ในการสื่อสารเรื่องราว มักนิยมใช้ประดับตามโบสถ์ หรือสถานศึกษา และสถานที่สำคัญๆ ในอดีต

Stained Glass

งานกระจกสีเป็นวิธีการทางศิลปะที่ใช้กระจกสีในการนำมาตกแต่ง มีงานศิลป์หลากหลายแขนงที่มีการนำงานกระจกสีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน แต่ที่มักจะนิยมและพบเห็นได้บ่อยคือการตกแต่งหน้าต่างวัด, โบสถ์ หรือมหาวิทยาลัยทางศาสนาคริสต์ต่างๆ และยังมีโครงสร้างกระจกสีแบบสามมิติ รวมไปถึงงานแกะสลักกระจกสีอื่นๆอีกด้วย

Cr. awesomestories

งานกระจกสีนอกจากที่จะเป็นความสวยงามทางศิลปะแล้วยังเป็นตัวกลางในการสื่อสารเรื่องราว เพราะหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในช่วงยุคกลางไม่สามารถอ่านเขียนได้ จึงใช้วิธีเรียนรู้เรื่องราวของพระคัมภีร์ จากหน้าต่างในสมัยศตวรรษที่ 13 และเนื่องจากศาสนาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เรื่องราวในกระจกจึงมักได้รับแรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์หรือชีวิตของนักบุญ

Cr. wikipedia

การสร้างและการประกอบกระจกสี

ศิลปะการประดับกระจกสีเริ่มรุ่งเรืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10 เริ่มมีโรงงานผลิตกระจกขึ้นตามแหล่งที่มีทรายแก้ว (Silica) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำกระจก ส่วนสีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการเติม metallic oxide ขณะที่แก้วดินเหนียวยังเหลวอยู่ เรียกแก้วที่ทำด้วยวิธีนี้ว่า “แก้วเบ้าโลหะ” (pot metal)

Cr.th.wikipedia.org

ปัจจุบันยังมีโรงงานที่ผลิตกระจกสีโดยเฉพาะ และที่ยังผลิตกระจกสีแบบดั้งเดิมด้วยวิธีโบราณนี้ยังมีอยู่ที่ ประเทศเยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ประเทศฝรั่งเศส และประเทศโปแลนด์ กระจกสีที่ผลิตโดยวิธีนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในงานปฏิสังขรณ์หน้าต่าง

Cr.th.wikipedia.org

สถานที่สำคัญที่ถูกตกแต่งด้วย Stained Glass

Sainte Chapelle

Cr. theeditorssociety

Saint Chapelle ตั้งอยู่ที่ลานพระราชวังหลวงกรุงปารีส นับเป็นอนุสรณ์สถานของฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่เก็บรักษาเรลิกแห่งแซ็งต์-ชาแปล ซึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้ทรมานพระเยซูนั่นเอง ตัวโบสถ์ถูกตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมในยุคโกธิค ภายในตกแต่งเป็นลวดลายกระจกสีที่มีความสวยงามโอ่อ่า ซึ่งความอลังการจะยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อแสงจากภายนอกสาดส่องเข้ามากระทบกับตัวกระจกสีอย่างระยิบระยับและเห็นลวดลายของกระจกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Cr. theeditorssociety

La Sagrada Família

Cr. Robertharding

La Sagrada Familia หรือ มหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย ตั้งอยู่ในบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ซึ่งชื่อนั้นมีความหมายว่า ครอบครัวพระเยซู และยังเป็นที่รู้จักในนามโบสถ์ที่สร้างมา 136 ปีไม่แล้วเสร็จ โดยมหาวิหารแห่งนี้ออกแบบในสไตล์โกธิค ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ตัวอาคารมีความประณีตที่ประดับด้วยโมเสคจากเวเนเชี่ยน และยังมีปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้น ภายในถูกตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีลวดลายเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า และเมื่อมีแสงสาดส่องเข้ามา มหาวิหารแห่งนี้จะมีลักษณะคล้ายป่า มีแสงเข้ารำไรแตกต่างกันในทุกชั่วโมง ทุกวัน ทุกปี

Cr. Cathedral

The Chapel of Thanksgiving

Cr. tripadvisor.ie

The Chapel of Thanksgiving ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Dallas ในเท็กซัส เรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการขอบคุณอย่างสุดซึ้งแก่พระผู้เป็นเจ้าและผู้เลี้ยงดูโลก มีความโดดเด่นภายในอาคารที่ตัวเพดาน โดยส่วนนี้ถูกเรียกว่าหน้าต่างแห่งความรุ่งโรจน์ มีการใช้ศิลปะจากกระจกสีมาตกแต่งประดับเพดานตามแนวโดยวนไปเป็นเกลียว เปรียบเสมือนกับความสามารถในการเข้าถึงวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง

The Rose Window ในมหาวิหาร Notre Dame Cathedral

มหาวิหาร Notre Dame Cathedral เป็นหนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลกตั้งอยู่ที่กรุงปารีส และถือเป็นมหาวิหารแห่งแรกที่สร้างในสไตล์โกธิค ภายในตัวอาคารยังมีอีกหลายส่วนที่โดดเด่นไม่แพ้ด้านนอกหนึ่งในนั้นก็คือ The Rose Window เป็นลักษณะทรงกลมและประดับด้วยกระจกสีที่มีลวดลายเกี่ยวกับศาสนา โดยมหาวิหารแห่งนี้จะมีหน้าต่างแบบนี้ทั้งหมด 3 บาน ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของมหาวิหาร และนอกจากความสวยงามแล้ว The Rose Window ยังได้รับการยกย่องถึงการจัดวางกระจกสีบนหน้าต่าง เพราะกระจกสีเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นตัวช่วยรับน้ำหนักของโครงสร้างหินที่อยู่โดยรอบได้เป็นอย่างดี

Cr. bbc.com

Cr. bbc.com

Education ในมหาวิทยาลัย Yale

Education เป็นหน้าต่างกระจกสีที่ได้รับมอบจาก บริษัท Louis Comfort Tiffany Glass มีความกว้างอยู่ที่สามสิบฟุต ถูกติดตั้งที่ห้องสมุดแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย Yale ซึ่งสร้างขึ้นในความทรงจำลูกสาวของ Simon Baldwin Chittenden ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้กระจกสี Education นี้เป็นที่รู้จักเพราะถูกออกแบบโดย Louis Comfort Tiffany เป็นศิลปินผู้ออกแบบและสร้างงานกระจกสีผู้มีความสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 และมีบทบาทในศิลปะสไตล์อาร์ตนูโวอีกด้วย

Cr.wikiwand.com

อาสนวิหารพระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล

Cr. chanmunic

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าตัวโบสถ์ได้รับการจำลองแบบมาจากอาสนวิหารน็อทร์-ดาม แห่งฝรั่งเศส ภายในอาคารถูกตกแต่งได้อย่างประณีตงดงามด้วยไม้ฉลุลวดลาย และที่เป็นที่โดดเด่นต้องหยุดมองเมื่อได้ก้าวเข้ามาภายในโบสถ์ คือการประดับกระจกสีสเตนกลาสเป็นรูปนักบุญในคริสต์ศาสนาที่ถูกประดับไว้อย่างวิจิตร เมื่อแสงสาดส่องเข้ามาความสวยจากกระจกสียิ่งเพิ่มความระยิบระยับกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดอีกสิ่งหนึ่งให้กับ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลแห่งนี้

Cr. thailandscanme

งานกระจกสีกลายเป็นงานศิลปะอย่างสมบูรณ์แบบ และกลายเป็นงานศิลปะที่ให้ทั้งความสวยงามและเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้คนให้เข้าถึงศาสนาคริสต์ได้ง่ายขึ้น แต่ในปัจจุบันงานศิลปะกระจกสีไม่ได้ถูกจำกัดว่าต้องถูกตกแต่งแค่เพียงในโบสถ์เท่านั้น ยังถูกนำไปประดับตกแต่งในสถานที่สำคัญๆ รวมไปถึงที่อยู่อาศัยเพื่อความสวยงามอีกมากมาย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

bbc
myafricanmagazine
wikiwand
historylists

CONTENT RELATED

NEW CONTENT

PORTFOLIO