ไวกิ้ง Viking

Viking Style
ศิลปะไวกิ้ง

ศิลปะไวกิ้ง (Viking Style) เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้อยคนจะเข้าใจ เพราะหากกล่าวถึง “ไวกิ้ง” มันจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความป่าเถื่อน ไร้อารยธรรม เป็นนักรบหรือโจรสลัด แต่ที่จริงแล้วชาวไวกิ้งเป็นกลุ่มคนที่มีอารยธรรมขั้นสูงเลยทีเดียว ชาวไวกิ้งไม่เพียงแต่บุกปล้นสะดม ยังมีหลักฐานว่ามีการทำปศุสัตว์ การนับถือศาสนา มีวัฒนธรรมและประเพณี มีการเขียนแผนที่เดินเรือ อีกทั้งยังพบว่าชาวไวกิ้งมีกฎหมายเป็นของตนเองอีกด้วย
ไวกิ้ง Viking

Cr. rockpapershotgun

ศิลปะไวกิ้ง จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าค้นคว้าและศึกษา เนื่องจากความสามารถด้านงานไม้ของชาวไวกิ้ง ทำให้เกิดศิลปะการแกะสลัก การประดิษฐ์มากมาย โดยสามารถแบ่งศิลปะไวกิ้งออกได้เป็น 6 ยุคหลักๆ ดังต่อไปนี้

Oseberg ( ค.ศ. 790 – 850 )

ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Oseberg

Cr. lookviking

ศิลปะไวกิ้ง Oseberg ถูกค้นพบบริเวณช่องแคบ Skagerrak ใน Vestfold ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ โดยค้นพบบริเวณหลุมฝั่งศพของชาวไวกิ้ง โดยศิลปะ Oseberg มีลักษณะเป็นงานแกะสลักบนไม้ขนาดใหญ่ หรือหัวเรือของชาวไวกิ้ง มีรูปทรงเป็นนามธรรม บิดเบี้ยว ทั้งรูปร่างของมนุษย์ สัตว์ร้ายต่างๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต
ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Oseberg

Cr. iush100s15.wordpress

ศิลปะ Osberg เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าชาวไวกิ้งเองก็มีอารยธรรมไม่แพ้ชนชาติอื่น อีกทั้งยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคศิลปะของชาวไวกิ้งก็ว่าได้ ด้วยรูปแบบการแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นศิลปะยุคเดียวที่มีการกล่าวถึงมนุษย์บนงานศิลปะ

Borre ( ค.ศ. 850 – 950 )

ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Borre

Cr. lookviking

ศิลปะยุค Borre ถูกค้นพบบริเวณสุสานบอร์ (Borre mound cemetery) ในเขตอุทยานแห่งชาติบอร์ (Borre National Park) ใน Vestfold ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ รูปทรงของงานศิลปะยุค Borre มีลักษณะเป็นรูปทรงเลขาคณิตมากขึ้น มีความสมมาตรของงานศิลปะ โดยเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากการดัดแปลงอักขระของภาษานอร์สออกมาเป็นงานศิลปะ
ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Borre

Cr. deviantart

โดยงานศิลปะยุค Borre ยังมีการค้นพบลายซูมอร์ฟิค (zoomorphic) หรือลวดลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนเครื่องมือหรือสิ่งของต่างๆของชาวไวกิ้งอีกด้วย

Jellinge ( ค.ศ. 900 – 980 )

ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Jellinge

Cr. lookviking

 ศิลปะไวกิ้ง ในยุค Jellinge เป็นช่วงที่ชาวไวกิ้งมีความเจริญก้าวหน้าและมีอำนาจทางการค้าเป็นอย่างมากในประเทศแถบยุโรป โดยถูกค้นพบบริเวณหลุมฝังศพ Jelling ในประเทศเดนมาร์ก โดยรูปแบบงานศิลปะที่ค้นพบอยู่ในรูปของสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเงิน และเครื่องโลหะ
ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Jellinge

Cr. viking.archeurope

โดยสิ่งที่ลำค่าที่สุดของศิลปะยุค Jellinge ก็คือ “ถ้วยเงิน” ที่มีการสลักลวดลายของชาวไวกิ้งโดยรอบของถ้วย และจากหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อว่า ถ้วยเงินที่ค้นพบนี้อาจเป็นถ้วยเงินของกษัตริย์ หรือราชินีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของประเทศเดนมาร์ก แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชาวไวกิ้งในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี

Mammen ( ค.ศ. 970 – 1020 )

ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Mammen

Cr. lookviking

Mammen เป็นยุคของานศิลปะไวกิ้งที่โดดเด่นเป็นอย่างมากด้วยลวดลายของต้นไม้แห่งชีวิต (Yggdrasil) โดยถูกต้นพบที่สุสาน Mammen ในเดนมาร์ก โดยสิ่งที่ถูกค้นพบคือ ขวาน Mammen (Mammen axe) ที่ถูกประดับตกแต่งอย่างปราณีตด้วยเส้นเงินเป็นลักษณะของต้นไม้แห่งชีวิตทั่วทั้งตัวด้ามขวาน
ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Mammen

Cr. ravenforge

นอกจากขวาน Mammen ที่ถูกค้นพบแล้ว ยังค้นพบ หีบ Cammin (Cammin Chest) ที่สร้างจากงาช้างและทองคำ ตกแต่งด้วยการแกสลักงานช้างเป็นรูปของสัตว์ร้ายต่างๆ ตามความเชื่อของชาวไวกิ้ง
ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Mammen

Cr. utulethule

Ringerike ( ค.ศ. 1000 – 1070 )

ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Ringerike

Cr. lookviking

ยุค Ringerike เป็นศิลปะไวกิ้งที่ถูกค้นพบทางตอนเหนือของนอร์เวย์ โดยสิ่งลำค่าที่ถูกพบคือ The Söderala weathervane กังหันทองแดงที่ตกแต่งไว้บริเวณส่วนหัวของเรือไวกิ้ง มีการแกะสลักลาย และฉลุลายบนเนื้อโลหะ ซึ่งต้องใช้ฝีมือเป็นอย่างมากในยุคนั้นในการผลิต จึงเชื่อว่าเป็นยุตที่ชาวไวกิ้งเริ่มมีการเรียนรู้และติดต่อทางการฑูตมากกว่าที่จะออกล่าอาณานิคมหรือปล้นสะดม
ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Ringerike

Cr. wikiart

นอกจากนี้ยังพบหิน Vang rune ที่จารึกเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งอีกด้วย อีกทั้งยังพบอักษรของชาวไวกิ้งจารึกอยู่บน Vang rune ที่อธิบายถึงช่วงของยุคสมัย Ringerike อีกด้วย
ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Ringerike Rune

Cr. penelope.uchicago

Urnes (ค.ศ. 1050 – 1150 )

ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Urnes

Cr. lookviking

ศิลปะยุค Urnes ได้รับชื่อมาจากโบสถ์ออร์เนส (Urnes Stave Church) ในประเทศนอร์เวย์ โดยมีการแกะสลักแผ่นไม้เป็นเรื่องราวตามหลักความเชื่อของศาสนา ต้นไม้แห่งชีวิต Yggdrasil งูมีขาที่หลอกล่อให้มนุษย์ทำผิดต่อพระเจ้า อีกทั้งยังมีรูปทรงของงานแกะสลักรูปมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ อีกด้วย
ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Urnes

Cr. geocaching

จากหลักฐานเชื่อว่าโบสถ์ออร์เนส เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกสร้างโดยชาวไวกิ้ง เมื่อชาวไวกิ้งเริ่มยอมรับศาสนาคริสต์ และรับไว้เป็นศาสนาของชาวไวกิ้ง นอกจากนี้โบสถ์ออร์เนสยังถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดย UNESCO อีกด้วย
ศิลปะไวกิ้ง Viking Art Urnes

Cr. atlasobscura

นอกจากจะเก่งด้านการรบแล้ว ชาวไวกิ้งก็ยังมีความสามารถด้านงานศิลปะที่เด่นชัดอีกด้วย ไม่ว่าจะช่วยไหนของยุคไวกิ้งก็จะมีศิลปะที่แตกต่างกันไปค่อนข้าวชัดเจน ชี้ให้เห็นได้ชัดว่าชาวไวกิ้งเองก็มีอารยธรรมไม่แพ้ชนชาติอื่นๆเลยทีเดียว
สามารถติดตามผลงานต่าง ๆ ของทาง Bareo ได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ของ Bareo หรือทาง Facebook : Design by Bareo ที่จะคอยอัพเดทข่าวสาร งานดีไซน์ และผลงานการออกแบบตกแต่งภายในมากมาย ให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้ และความสนุกตลอดทั้งปี
หรือหากสนใจจะออกแบบตกแต่งภายในกับทาง Bareo ทางเราก็มีบริการออกแบบภายในครบวงจร โดยสามารถอ่านรายละเอียดการให้บริการของเราได้ที่นี่ คลิ๊ก
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
lookviking
historyonthenet
bavipower
hurstwic
ravenforge
penelope.uchicago

CONTENT RELATED

NEW CONTENT

PORTFOLIO