รับสมัคร ฝ่ายจัดซื้อ

4 April 2022

[WHO ARE WE?]

บริษัท บาริโอ จำกัด เป็นบริษัทออกแบบและตกแต่งภายในที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และมีผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ตอนนี้ทางบริษัทกำลังจะขยายสเกลของบริษัทให้ใหญ่ขึ้น เปิดไลน์การผลิตใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
ถ้าอยากร่วมงานกับเรา สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะ

[QUALIFICATION – คุณสมบัติ]

🍀 สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้ดี
🍀 มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความสามารถด้านการสื่อสารเชิงบวก
🍀 มีความสามารถในการเจรจาต่อรองอย่างดี
🍀 มีความรับผิดชอบสูง
🍀 สามารถจัดทำฐานข้อมูลของตัวแทนจำหน่ายสินค้า, ช่างรับเหมา และผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการขยายงานในอนาคตได้
🍀 สามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมใหม่ๆ เพื่อทำงานร่วมกับทีมงานอื่นๆ ของบริษัทได้
🍀 หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

[SCOPE OF WORK – หน้าที่รับผิดชอบ]

🍀 ติดต่อ สอบถาม และขอราคาของสินค้า ค่าบริการ ตลอดจนค่าจ้าง จากตัวแทนจำหน่าย, ช่าง และ/หรือผู้ผลิตรายต่างๆ
🍀 ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า การบริการ ตลอดจนคุณภาพงานช่าง ในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย, ช่าง และ/หรือผู้ผลิตรายต่างๆ ที่เหมาะสม
🍀 จัดทำการเปรียบเทียบราคาสินค้า ค่าบริการ ตลอดจนค่าจ้าง สำหรับการจัดซื้อ จัดจ้างงานเพื่อนำส่งให้กับผู้บริหารพิจารณา
🍀 เจรจาต่อรองราคาสินค้า ค่าบริการ และค่าจ้างได้อย่างมีเหตุผล และเหมาะสม
🍀 จัดทำตารางสรุปราคากลางของสินค้า ค่าบริการ และค่าจ้าง เพื่อใช้อ้างอิงในการต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Update เป็นประจำ
🍀 จัดหา Supplier และผู้รับรับจ้างรายใหม่
🍀 ทำฐานข้อมูล รายชื่อ Supplier ช่าง ผู้ผลิต และ Update เป็นประจำ

[COMPENSATION – สวัสดิการ]

🍀 เงินเดือน และสวัสดิการพื้นฐานของบริษัท
🍀 อาหารเช้า และ อาหารกลางวัน ในทุกๆ วันทำงาน
🍀 Bonus ประจำปี หากสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมาย

ส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงานมาที่ Email : bareo.apply@gmail.com หรือโทร 061-846-6633 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เรารอที่จะได้ร่วมงานกับคุณอยู่นะคะ : )

CONTENT RELATED

NEW CONTENT

PORTFOLIO