รับสมัคร
พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน

8 March 2021

รายละเอียดของงาน

  • รูปแบบงาน : งานประจำ
  • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
  • ผลตอบแทน : 18,000 -24,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ถอดแบบ และเขียนแบบงานออกแบบตกแต่งภายใน สำหรับโครงการต่างๆ ทั้งในส่วนงานผังต่างๆ, งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in และงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
2. นำเสนอแบบรายละเอียด ให้ทีมงานโครงการ นำไปผลิตและติดตั้งได้ตามแบบ
3. ออกไปวัดพื้นที่ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาเขียนแบบตามขนาดจริงที่วัดได้

คุณสมบัติ

1. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีความสามารถในการเขียนแบบ ทั้งในส่วนงาน Built-in และงานลอยตัว
3. สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างงานเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดี
5. สามารถวางแผนการทำงานเขียนแบบของตัวเองได้ และทำงานได้ตามเป้าหมาย
6. มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ในเรื่องของรายละเอียดของชิ้นงานต่างๆ (Details)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน Interior Design หรือ Furniture Design ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.เข้าใจขั้นตอนและรายละเอียดในการทำงานเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดี
3.หากมีผลงานการเขียนแบบ หรือ ตัวอย่างงานที่เคยทำ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมงานกับทาง Bareo สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่นี้ กรอกใบสมัคร

 

หรือส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงานมาที่ Email : bareo.apply@gmail.com

Share this post

CONTENT RELATED

NEW CONTENT

PORTFOLIO