รับสมัคร Foreman

23 April 2021
บริษัท บาริโอ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านงานออกแบบ และตกแต่งภายใน โดยมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และมีผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา
บริษัท บาริโอ จำกัด มีความต้องการที่จะรับสมัครงานในตำแหน่ง “Foreman” (โฟร์แมน) สำหรับงานตกแต่งภายใน

รายละเอียดของงาน

  • รูปแบบงาน : งานประจำ
  • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 -40 ปี
2. สามารถอ่านแบบรายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่งภายในได้ เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการหน่วยงานได้
4. ฉลาด มีไหวพริบ และเรียนรู้งานได้เร็ว
5. หากมีความรู้ในด้านงานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา และ/หรืองานเฟอร์นิเจอร์ไม้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เข้าประจำในหน่วยงาน ตามโครงการต่างๆ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล (อาจมีงานต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งพนักงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงพร้อมที่พักเพิ่มเติม)
2. ดูแลและบริหารการทำงานของช่าง ให้ถูกต้องตามแบบ และตามลำดับขั้นตอน ตลอดจนบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. รายงานความคืบหน้าและผลการทำงานในหน่วยงานให้ Project Coordinator ทราบเป็นประจำทุกวัน
4. ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ติดตั้งในหน่วยงาน ให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมช่างเข้าทำงานได้เต็มที่ในทุกวัน
6. ดูแลและรับรองลูกค้า และ/หรือแขกที่มาเยี่ยมหน่วยงานให้ถูกต้องและเหมาะสม

สวัสดิการในตำแหน่งที่จะได้รับ

1. เงินเดือนพื้นฐาน
2. ค่าล่วงเวลา
3. ค่าน้ำมัน และ/หรือ ค่าเดินทาง
4. ค่าโทรศัพท์และ Internet
5. อาหารกลางวัน (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ และเฉพาะหน่วยงานในกรุงเทพ)
6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
7. เบี้ยเลี้ยงในกรณีออกเดินทางไปต่างจังหวัด

ส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงานมาที่ Email : bareo.apply@gmail.com

Share this post

CONTENT RELATED

NEW CONTENT

PORTFOLIO