สิบสองปันนา

หากพูดถึง “สิบสองปันนา” หลายคนจะนึกถึงดินแดนแห่งอารยธรรม เมืองริมโขง ถิ่นเมืองพุทธที่ยิ่งใหญ่ และแหล่งรวมเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของมลฑลยูนนาน ที่เมืองเชียงรุ้ง หรือออกเสียงตามภาษาจีนว่า “จิ่งหง” หรือ “เจียงฮุ่ง” โดยเป็นเมืองเอกในเขตปกครองตนเองชนชาติไท หรือ ได (Tai, Dai)
Credit : wildchina .com
สิบสองปันนา ถือเป็นดินแดนต้นกำเนิดของชาวไทยล้านนา เนื่องจากในยุคสมัยพระเจ้ากาวิละ เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา หรือที่เรียกว่า “ยุคเก็บผักใส่ผ้าเก็บข้าใส่เมือง” เพราะสิบสองปันนาถูกกวาดต้อนและรุกรานดินแดนจากเชียงตุงและเมืองยอง เพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านเมือง ในเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เป็นต้น
ต่อมาจึงเริ่มมีการเคลื่อนย้ายและอพยพไปตั้งถิ่นฐานต่างๆ ในหลายพื้นที่แถบภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาวและพม่า เป็นต้น ซึ่งจะเรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่า “ไทลื้อ”
Credit : haienquirer .com
ชาวไทลื้อ เมื่อย้ายมาปักหลักใช้ชีวิตในพื้นที่แห่งใหม่แล้ว ก็ได้มีการปรับเอาวัฒนธรรมของแหล่งกำเนิดมาปรับใช้กับวัฒนธรรมที่อยู่ใหม่ได้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัย ที่มักออกแบบเป็นบ้านไม้แบบยกสูง มีหลังคาใหญ่ลาดเอียงคลุมถึงฝาเรือน ภายในบ้านจะประกอบด้วยโถงกว้าง สำหรับใช้เป็นที่นั่งเล่น พูดคุย หรือใช้งานอเนกประสงค์ หน้าต่างมีเยอะ เพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทสะดวก
Credit : thegoldenscope .com
สิบสองปันนามีวัฒนธรรมหลายๆ อย่างที่ใกล้เคียงกับไทย โดยเฉพาะการนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามจารีตประเพณีทางพุทธศาสนา และมีวัดมากกว่า 600 แห่ง เช่น วัดป่ามหาเชต์มหาราชฐาน ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมของชาวไทลื้อในสิบสองปันนา และเป็นวัดที่มีสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย เพราะด้านหลังของวัดมีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกโดยพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงเยือนในปี พ.ศ.2536 อีกทั้งที่ดินแดนสิบสองปันนายังมีพุทธสถานที่เก่าแก่ที่สุด ได้แก่ วัดสวนมอญ ที่มีอายุมากกว่า 1,400 ปี แล้ว
Credit : global-geography .org
ในส่วนของบ้านเรือนของชาวไทลื้อ ที่อาศัยอยู่ในสิบสองปันนาก็ไม่ได้แตกต่างกับชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมากนัก เรียกกันว่า “เรือนม่อนทูด” โดยจะทำจากไม้สักทั้งหลัง มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดมาตรฐาน หลังคาบ้านเป็นกระเบื้องดินเผาวางซ้อนเรียงกัน เป็นบ้านชั้นเดียวยกใต้ถุนสูง
องค์ประกอบของเรือน คือจะมีสองช่อง ใช้พื้นที่เดียวกัน มีเฉลียงด้านหน้า เชื่อมกับเฉลียงตรงมุมระเบียง มีชั้นไม้เล็กๆ สำหรับใส่โอ่งน้ำ ช่องใหญ่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่นอน ส่วนช่องเล็กทำหน้าที่เป็นห้องครัว ไม่มีห้องน้ำในบ้าน (เนื่องจากผู้คนในสมัยก่อนมักจะเข้าป่าเพื่อทำธุระส่วนตัว)
หิ่งพระ (ศาลผี) จะอยู่นอกบ้าน ส่วนหิ่งผี (ผีปู่ตา) จะอยู่ด้านใน นั่นเป็นเพราะบ้านผีที่คนในท้องถิ่นใช้บูชาวิญญาณที่คุ้มครองถือเป็นคนนอกครอบครัว ในขณะที่ศาลผีใช้สำหรับบูชาบรรพบุรุษของพวกเขานั่นเอง
หากได้ไปเยือนเมืองสิบสองปันนาจะเห็นได้ว่ามีบ้านเรือนจำนวนมากที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปีเลยทีเดียว
นอกจากนี้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสิบสองปันนายังคล้ายคลึงกับเมืองไทยหลายอย่าง เช่น บางพื้นที่มีการพูดภาษาไทยได้ เนื่องจากชาวบ้านที่เคยอพยพมาอยู่ล้านนา บางส่วนก็มีการย้ายถิ่นกลับมาแผ่นดินเกิด จึงมีชาวสิบสองปันนาจำนวนไม่น้อยที่สื่อสารเป็นภาษาไทยได้
มีการเล่นสาดน้ำ Dai Water Splashing Festival คล้ายๆ ประเพณีสงกรานต์บ้านเรา จัดขึ้นช่วงปีใหม่ในเดือนเมษายน เป็นเวลา 3 วันเช่นเดียวกัน
Credit : blog.byjus .com
จุดประสงค์ในการจัด Dai Water Splashing Festival ในสิบสองปันนา ก็เพื่อการชำระล้าง สิ่งเจือปนในปีเก่าและความโชคร้าย เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ใหม่อีกครั้ง โดยจะเริ่มด้วยการทำพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้นจะเต็มไปด้วยความรื่นเริง ทุกคนจะเล่นสาดน้ำ ถูกสาด ฉีด หรือราดด้วยน้ำ
ชาวสิบสองปันนา หรือ ชาวไท เชื่อว่า “น้ำ” เป็นสัญลักษณ์ คือ การทำให้ศาสนาบริสุทธิ์ และยังเป็นความปรารถนาดีในหมู่ผู้คนด้วย ดังนั้นการสาดน้ำเพื่อนมนุษย์ในช่วงเทศกาลสาดน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่สนิท หรือแม้แต่คนแปลกหน้าก็เป็นการแสดงความปรารถนาให้คนนั้นโชคดีและเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง
ปัจจุบันเมืองสิบสองปันนาขึ้นชื่อเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของประเทศจีน นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาเยี่ยมชมอารยธรรมที่งดงาม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ วัดวาอารามและพุทธสถานที่สวยงามหลายแห่ง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย

ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในสิบสองปันนา ที่ไม่ควรพลาด!!

Manting Park

Credit : extbg .cas.cn
Manting Park ในสิบสองปันนาเคยเป็นสวนจักรพรรดิของอาณาจักร Dai โดยมีวัดพุทธชื่อ Zongfo Si อยู่ภายใน การแสดงวัฒนธรรมไดและปาร์ตี้รอบกองไฟจัดขึ้นที่นั่นทุกเย็น
Manting Park เป็นสวนสาธารณะธรรมชาติสไตล์หมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวเมืองจิ่งหงซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของสิบสองปันนาในมณฑลยูนนานไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 2 กิโลเมตร สวนสาธารณะมีต้นคาสซอดโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีกว่า 500 ต้นและพันธุ์พืชอื่น ๆ เนินเขา แม่น้ำ สถาปัตยกรรมและวัดในท้องถิ่น

Gaozhuang Xishuangjing

Credit : th.tripadvisor .com
Gaozhuang Xishuangjing ตลาดกลางคืน เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยวที่พัฒนาโดยบริษัท Gaozhuang ในท้องถิ่น ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำ Lancang ในเมือง Jinghong ครอบคลุมพื้นที่ 0.8 ตารางกิโลเมตร น่าไปโดยเฉพาะตลาดกลางคืนที่ขายผลไม้ เสื้อผ้า และงานฝีมือสไตล์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือไปตามแม่น้ำเพื่อสัมผัสกับตลาดกลางคืนและอาคารสไตล์ต่างๆ ได้

Xishuangbanna Primeval Forest Park

Credit : Discover Yunnan
Xishuangbanna Primeval Forest Park หรือที่เรียกว่า Xishuangbanna Virgin Forest Park อยู่ห่างจากเมืองจิ่งหงไปทางตะวันออก 8 กิโลเมตรและอยู่ทางเหนือของแม่น้ำ Lancang สวนป่าตั้งอยู่ในหุบเขาแม่น้ำที่ความสูง 720 ถึง 1,355 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 1,700 เฮกตาร์ ซึ่ง 98% ปกคลุมด้วยต้นไม้ จึงเป็นสถานที่น่าสนใจเชิงนิเวศที่ครอบคลุมมากที่สุดในจังหวัด อุทยานแห่งให้ความสำคัญกับลักษณะของป่าดึกดำบรรพ์ สัตว์ป่า และวัฒนธรรมชาติพันธุ์และขนบธรรมเนียม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ 3 ธีมหลัก ได้แก่ ป่าดึกดำบรรพ์ สัตว์ป่า และคติชนวิทยา สามารถเพลิดเพลินและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชาติพันธุ์ในท้องถิ่น เช่น เทศกาลสาดน้ำ Dai, ประเพณีการแต่งงานของชาว Aini และการแสดงชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ เป็นต้น

Zongfo Temple

Credit : Trip .com
Zongfo Temple หรือที่คนไทยเรียกกันว่า วัดป่ามหาเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดชั้นนำของสิบสองปันนา ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในสิบสองปันนา มีอายุมากกว่า 1,400 ปี โดย Zongfo Temple ตั้งอยู่ในลานขนาดใหญ่ในเมือง Jinghong ใกล้กับ Manting Park เป็นศูนย์กลางให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยวิหารพระพุทธเว่ยหาน อาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ ศาลาสุโบ และห้องสงฆ์ มีพื้นที่ 3,000 ตารางกิโลเมตร
ที่สำคัญด้านหลังวัดมีต้นโพธิ์ที่ปลูกโดยพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีด้วย

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden

Credit : chinadaily .com
สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนาก่อตั้งขึ้นในปี 2502 และถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศจีน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงามระดับ 5A (สูงสุดระดับประเทศ)
ครอบคลุมพื้นที่ 11.25 ตารางกิโลเมตร เป็นสถาบันพืชเมืองร้อนครบวงจรที่ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์สายพันธุ์ และการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์
ไฮไลท์สำคัญของสถานที่แห่งนี้คือ การไปยืนอยู่บนใบบัวขนาดใหญ่กลางทะเลสาปอันกว้างขวาง
สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนามีพันธุ์ไม้มากกว่า 13,000 สายพันธุ์พร้อมกับแมลงที่น่าสนใจมากมายที่จะเป็นอาหารตาของคุณ ตัวอย่างเช่น ที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศจีนที่พบ Sapria Himalayana (กาฝากรากดอกที่ใกล้จะสูญพันธุ์)
สิบสองปันนา ถือเป็นอีกหนึ่งดินแดนที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทยมากๆ และมีการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์บ้านเราก็มีการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน นับเป็นเรื่องราวที่ดีงาม สำหรับใครที่สนใจอยากไปเที่ยว สิบสองปันนา สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆ ในราคาที่ไม่แพงมากนักค่ะ
สามารถติดตามผลงานต่าง ๆ ของทาง Bareo ได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ของ Bareo หรือทาง Facebook : Design by Bareo ที่จะคอยอัพเดทข่าวสาร งานดีไซน์ และผลงานการออกแบบตกแต่งภายในมากมาย ให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้ และความสนุกตลอดทั้งปี
หรือหากสนใจจะออกแบบตกแต่งภายในกับทาง Bareo ทางเราก็มีบริการออกแบบภายในครบวงจร โดยสามารถอ่านรายละเอียดการให้บริการของเราได้ที่นี่ คลิ๊ก
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
yunnanexploration .com
chinahighlights .com
thaienquirer .com

CONTENT RELATED

NEW CONTENT

PORTFOLIO