Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน Interior design Thailand

head pattern132 home 9 top issue  
editor  
newproject  
decor  
design  
living  
healthy  
back  
ded 1  
youtube  
facebook  
               
 

 

                                         นำดอกไม้ก้มลงกราบบนธุลี           แม้นวันนี้พ่อนั้นไม่ห่างหาย

                                     ใจลูกนี้สั่นคลอนแทบมลาย               ฟ้าพล่างพลายเศร้าหมองนองน้ำตา

                                         พ่อของลูกทรงงานมาอย่างหนัก      ไม่เคยพักแม้นจะเหนื่อยมากหนักหนา

                                     เพราะพ่อนั้นคิดถึงปวงชาวประชา         ทรงเมตตาต่อละอองใต้ธุลี

                                          สิ่งที่พ่อนั้นทำยังตรึงจิต               สร้างชีวิตให้ลูกทุกวันนี้

                                     แผ่นดินทองลูกได้อยู่เพราะปราณี         ต่อไปนี้ลูกนั้นจะแทนคุณ....

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท บาริโอ จำกัด

 

      สำหรับเดือนที่ผ่านมาคงเป็นเดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชาวไทย ซึ่งทางบริษัทตกแต่งภายในอย่างบาริโอเองก็เศร้า และไม่อยากให้มีวันนี้อย่างเช่นคนไทยทุกคน แต่ก็คงฝืนโชคชะตาไม่ได้ดังนั้นก็คงสร้างความดี ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น และประเทศชาติ เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อ และแผ่นดินไทย


      เดือนนี้จึงนำบทความดีๆมาให้แฟนๆที่ยังคงติดตามบริษัทออกแบบตกแต่งภายในของเราตลอดมาอาจจะไม่ใช่เรื่องของบ้าน แต่เราจะนำบทความของคนที่เรารักที่สุดภายในบ้าน หรือแผ่นดินทองแห่งนี้มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อน้อมลำลึกนึกถึงสิ่งที่พ่อยังฝากไว้ในใจเราทุกคน จึงนำเสนอเรื่องคำสอนของพ่อ หรือพระบรมราโชวาท ที่ยังตราตรึงจิต และเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยหลายๆคน ซึ่งมีมากมายแม้นจะนำมาทั้งหมดคงไม่ไหวจึงได้คัดสรรคำสอนของพ่อมาฝากเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปสำหรับเหล่าชาวไทย


      คำสอนของพ่อถือเป็นสิ่งที่สอนให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เห็นแก่ตัว และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องเดือดร้อนใคร ดังนั้นสิ่งที่พ่อนั้นทรงสร้างไว้เพื่อเราทุกคนเราจึงไม่ควรมองข้าม และนำคำสอนเหล่านี้มาดำเนินชีวิตเชื่อว่าชีวิตเราก็จะดีขึ้นไม่น้อย ไปชมคำสอนของพ่อ และข้อคิดดีๆที่ทางบาริโอได้ตั้งใจคัดสรรนำมาฝาก

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


- การประหยัด คือหลักประกันของชีวิต

 

การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันนความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า”


“การประหยัดดังกล่าวนี้มีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

 

w1

 

- ประหยัดเพื่อความอยู่รอดและก้าวหน้า

 

“ วิถีทางดำเนินของบ้านเมือง และประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องจากวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเป็นอยู่อย่างประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี...”

 

w2

 

- กำลังแห่งความเพียรนำไปสู่ความสำเร็จ

 

“...ความเพียรที่จะเป็นกำลังได้ต้องมีลักษณะแข็งกล้า ไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วยอุปสรรค ด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆ หากแต่อุตสาหพยายามกระทำเรื่อยไปไม่ถอยหลัง แม้หยุดมือก็ยังพยายามติดต่อไปไม่ทอดธุระ กำลังความเพียรจึงทำให้การงานไม่ชะงักล่าช้า มีแต่ดำเนินรุดหน้าเป็นลำดับไป จนบรรลุความสำเร็จโดยไม่มีสิ่งใดยับยั้งขัดขวางได้...”

 

w3

 

- วิริยะอุตสาหะทำให้เป็นคนขยัน อดทน และทำสิ่งที่ถูกต้อง

 

“... ความอุตสาหะ หรือความกล้า เป็นคำสำคัญ ต้องกล้าเผชิญตัวเอง เมื่อกล้าเผชิญตัวเอง กล้าที่จะลบล้างความขี้เกียจ เกียจคร้านในตัว หันมาพยายามอุตสาหะ วิริยะในทางที่กล้าที่จะค้านตัวเองในความคิดพิเรนทร์ ก็เป็นคนที่มีเหตุผล เป็นคนที่ละอคติต่างๆ หมายความว่า เป็นคนที่คิดดี ที่ฉลาด วิริยะในทางที่ไม่ยอมแม้แต่ความเจ็บปวด ความกลัวจะมาคุกคาม ก็ทำสิ่งที่ถูกต้อง...”

 

w4

 

- อดทนไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ดีงาม

 

“ ...สำคัญที่สุดคือความอดทน คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือมันครึนะ ทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำดีให้ดีไม่ครึ ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอน ในความอดทนของตน ในความเพียรของตน


ต้องถือว่าวันนี้เราทำยังไม่ได้ผล อย่าไปท้อ บอกว่าวันนี้เราทำแล้วก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้เราจะต้องทำอีก วันนี้เราทำ พรุ่งนี้เราก็ทำ อาทิตย์หน้าเราก็ทำ เดือนหน้าเราก็ทำ ผลอาจเป็นปีหน้า หรืออีกสองปี หรือสามปีข้างหน้า...”

 

w5

 

- การให้คือเครื่องประสานไมตรี

 

“...คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจคนไทยก็คือ การให้...”


“...การให้นี้ ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ได้โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม...”

 

w6

 

- การให้ความรักความเมตตา และมีน้ำใจไมตรีจะทำให้สำเร็จผลได้

 

“... ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากันด้วยการให้ คือให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ และจริงใจ ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการ ให้สำเร็จผลได้ดั่งที่ตังใจปรารถนา...”

 

w7

 

- ความซื่อสัตย์สุจริตยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม

 

“...ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็ฯปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว


ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ หมายถึง ความสุจริตที่ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ...”

 

w9

 

- ความเข้มแข็งในจิตใจช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้

 

“...ความเข้มแข็งในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้ามีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้


แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในจิตใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้...”

 

w10

 

- พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นตามลำดับ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุขรุ่งเรือง

 

“...เป็นความจริงอยู่ โดยธรรมดาที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน บางครั้งก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติ แต่บางคนก็ไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดี จึงมักก่อปัญหาให้เกิดแก่สังคม


คนเรานั้น สำคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง...”

 

w12

 

      คำสอนของพ่อ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้เป็นพระบรมราโชวาท มีมากมายยากที่จะนำมาเผยแพร่ได้จนหมด ที่นำมานั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่หยิบนำมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ซึ่งทุกคำสอนของพระองค์ถือเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งหากเรายึดหลักเอาแนวทางที่พ่อได้สร้างไว้พวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนก็คงผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ หากแม้นวันไหนเราท้อใจ เหนื่อยล้าให้พึงสำนึกไว้เสมอว่าพ่อของชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยังคงอยู่เคียงข้าง และมีคำสอนของพระองค์ที่จะเป็นตัวช่วยให้ปัญหาทุกอย่างมีทางออก


      แม้วันนี้พระองค์ท่านได้สู่สวรรคาลัย แต่เชื่อว่าภายในใจของปวงชนชาวไทยยังมีพระองค์อยู่เต็มเปี่ยมหัวใจ ซึ่งทางบริษัท บาริโอ จำกัด ของเราก็พร้อมจะทำเพื่อทดแทนพระมหากรุณาธิคุณคุณอย่างเต็มกำลัง อย่างที่พระองค์ได้สละแผ่นดินให้เราได้อยู่ และทรงเป็นห่วงพวกเราชาวไทยจากใจของพระองค์จริงๆ...


      ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่อง คำสอนของพ่อ จะเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และสามารถช่วยให้ใครหลายๆคนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ แม้จะเป็นบทความธรรมดาแต่แฝงไปด้วยคำสอนของพ่อที่ทรงตรัสจากใจ ด้วยความเป็นห่วงลูก หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับคนรักงานออกแบบภายในทุกคน...

 

 

 

ขอขอบคุณภาพจาก

สำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

 
Bareo-Isyss รับออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน Interior design Thailand